Rekenmodel potentie aquathermie

Binnen Ekwadraat werken we al een aantal jaren aan het systematisch opbouwen van kennis. De afgelopen tijd hebben we ons verdiept in de potentie van aquathermie in de warmtetransitie. 

We hebben een breed toepasbaar rekenmodel ontwikkeld waarbij situaties, verspreid over heel Nederland, gemodelleerd worden. Hierbij wordt de natuurlijke watertemperatuur berekend. Aan de hand van instelbare beperkingen wordt de situatie met warmteonttrekking voor verwarmen met aquathermie uitgerekend. Hieruit volgt wederom de watertemperatuur. Hiermee wordt de potentie voor aquathermie bepaald.

De belangrijkste uitganspunten zijn;
-    Natuurlijke opwarming en afkoeling van water in kaart gebracht
-    Tijdsbesparing doordat langdurig vooraf meten van de watertemperatuur overbodig is
-    Invloed van warmteonttrekking op de watertemperatuur inzichtelijk
 

Potentie van aquathermie

In Nederland hebben we veel water om ons heen. Dit water is een natuurlijke bron van warmte. Aquathermie is een techniek waarbij deze warmte gebruikt wordt voor het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving. Wanneer de bron van warmte water is zoals een kanaal, meer of sloot, dan heet dit Thermische Energie uit Oppervlaktewater afgekort TEO. De economische potentie is enorm, namelijk 150 PJ (CE Delft & Deltares, 2018). Dit is 40 procent van de toekomstige warmtevraag van de gebouwde omgeving.


Voor elke specifieke situatie is meer onderzoek nodig voor de haalbaarheid en de potentie van het water als bron voor aquathermie. Met dit onderzoek is deze potentie onderzocht. De methode om de invloed van TEO op de watertemperatuur te bepalen is uitgewerkt in het rekenmodel.
 

Temperatuurverandering van oppervlaktewater

Wanneer TEO wordt toegepast als bron om in de warmtevraag te voorzien dan daalt de temperatuur van het oppervlaktewater. Door de natuurlijke omstandigheden zoals de zon en warme lucht warmt dit afgekoelde water weer op. Onder dezelfde omstandigheden warmt afgekoeld water sneller op dan water dat niet is afgekoeld. In de volgende afbeelding is de natuurlijke watertemperatuur te zien in het blauw. In het rood is de watertemperatuur weergegeven wanneer wel warmte wordt onttrokken in een periode van 7 weken in de zomer tussen de groene gestreepte lijnen. 

De potentie van aquathermie berekenen van alle wateren in Nederland,
zonder de watertemperatuur te meten? Download ons rapport!

Toepasbaarheid van het model

Het ontwikkelde model berekent de invloed van warmteonttrekking op de watertemperatuur. Doordat het water voortdurend onder de natuurlijke omstandigheden van het weer opwarmt en afkoelt, kan de potentie en watertemperatuur i.c.m. TEO niet bepaald worden op basis van gemeten temperaturen uit het verleden. Daarnaast wordt de watertemperatuur niet voor alle wateren gemonitord. 

Enkel op basis van de regionale weerdata wordt de watertemperatuur berekend. Dit model is daarom ook toe te passen zonder de gemeten watertemperatuur. Doordat het model rekent met regionale weerdata van het KNMI dat landelijk metingen verricht, kan het model toegepast worden voor wateren verspreidt over heel Nederland. Het model is geschikt voor ondiepe wateren tot ongeveer 5 meter diep waarbij de in- en uitstroming minimaal is. Het gaat dan om kanalen, sloten en kleine meren. 

 

Potentie aquathermie berekenen

De potentie van aquathermie berekenen van alle wateren in Nederland, zonder de watertemperatuur te meten? Onze adviseur Frank Kramer maakt dit mogelijk door het ontwikkelen van een rekenmodel die op basis van weerdata de watertemperatuur berekent. Wilt u dus weten of uw wijk verwarmd kan worden door het water uit de naastgelegen sloot, kanaal of meer? Download het rapport hiernaast en wij rekenen het voor u uit. 

Download het rapport!

Aan de slag met thermische energie uit oppervlaktewater?

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op!"

Frank Kramer

Adviseur energietransitie