Concept RES ingediend door RES regio Limburg

Noord- en Midden-Limburg dient concept RES in

Samen met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, de Provincie Limburg, netbeheerder Enexis en vele andere partijen, hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte, als onderdeel van de RES Noord- en Midden-Limburg. Het resultaat mag er zijn! De concept-RES is aangeboden aan het Rijk en ligt op routing voor vaststelling naar alle besturen.

 

Om de energietransitie te versnellen heeft het rijk Nederland verdeeld in dertig verschillende RES (Regio Energie Strategie) regio’s. Deze regio’s doen samen onderzoek naar waar en hoe duurzame energie opgewekt kan worden en hoe we langzaam maar zeker van het aardgas af kunnen. De RES regio Noord- en Midden-Limburg heeft afgelopen week hun concept RES ingeleverd bij het rijk.

Aanpak Regio Noord- en Midden-Limburg

De RES Regio Noord- en Midden-Limburg wil voor een groot deel inzetten op vermindering van energieverbruik, ze willen 25% minder CO² uitstoten dan in 2015. Dit doel zal bereikt worden door onder andere zonnepanelen te instaleren op kleine gebouwen en wil de RES regio groots uitpakken op het gebied van isolatie. In totaal wil de regio rond de 230.000 woningen isoleren zodat hierbij energie wordt bespaard en de woningen geschikte zijn voor duurzame warmteoplossingen.

 

Ambities opwekken duurzame elektriciteit

In het klimaatakkoord hebben de RES-regio’s de opdracht gekregen om gezamenlijk 35 Twh (terawattuur) aan grootschalige duurzame energie op te wekken. De RES regio Noord- en Midden Limburg ambieert in 2030 1.2 Twh duurzaam op te wekken, de projecten hiervoor moeten in 2025 vergund zijn. De ambitie van 1.2 Twh zal doormiddel van meerdere projecten gerealiseerd moeten worden. Ongeveer 11% van de duurzame energie wordt al opgewekt, en 65% van de ambitie zal worden vervuld worden door projecten die al op de planning staan.

Plannen voor de toekomst

Naast de plannen die de RES regio Noord- en Midden-Limburg heeft liggen voor 2030 wordt er ook al gekeken naar plannen voor 2050. Men gaat steeds meer elektrisch rijden en er komen veel warmtepompen bij. De vraag naar elektriciteit blijft daardoor stijgen, hier houdt de regio rekening mee in hun plannen.

 

Opbrengsten voor de inwoners

De inwoners van de regio moeten kunnen profiteren van de energietransitie. Daarom dat de regio ervoor kiest om de bewoners vroeg in het traject te betrekken in het proces en ze de kans geven hun ideeën en wensen te kunnen geven. De regio Noord- en Midden-Limburg heeft er ook voor gekozen dat minimaal 50% van de projecten regionaal eigendom moeten zijn. Inwoners kunnen via een energiecoöperatie voor de helft eigenaar worden van een project, en zo profiteren van de opbrengsten van de projecten.

 

Betrokkenheid inwoners

De RES regio’s hebben tot 1 juli 2020 de tijd om hun concept RES te ontwikkelen tot een RES 1.0. Bij het maken van de RES 1.0 wordt er voornamelijk gefocust op het maatschappelijke draagvlak, het betrekken van verschillende partijen zoals maatschappelijke partners en inwoners staat hierbij centraal.

Ondertussen zitten we niet stil en werken we met alle partijen, die betrokken zijn bij deze RES, verder aan de het vervolg: de RES 1.0. We zijn trots om bij te kunnen dragen aan het versnellen van de energietransitie.

Heeft u vragen over of advies nodig bij de RES?

Neem dan contact op met adviesteam via onderstaand contactformulier!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met uw vragen over de RES regeling"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein