Duurzaam nieuws

Resultaten SDE+ 2016 en verwachting SDE+ 2017

In onderstaande tabel is per hoofdcategorie aangegeven hoeveel SDE+ subsidie is aangevraagd en beschikt. Wat opvalt is dat met name bij elektriciteit 2/3e van de projecten zijn afgewezen of ingetrokken. Dit is grotendeels te verklaren door een groot aantal Zon-PV projecten die voor hogere bedragen dan 11,0 cent hebben ingediend.

Lees hier de verdere verdeling van het budget per aanvraagbedrag.

Verwachting SDE+ 2017

De verwachting voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2017 is net als andere jaren erg lastig in te schatten. Duidelijk is dat er in het najaar van 2016 voor € 6,5 miljard aan projecten zijn afgewezen of ingetrokken. Deze projecten schuiven bijna vanzelfsprekend door naar een nieuwe openstellingsronde. Onze verwachting is dat de voorjaarsronde van de SDE+ 2017 dan ook weer fors overtekend zal worden.

Weliswaar zal het gros van de afwijzingen voor een hoger bedrag dan 11,0 cent per kWh hebben aangevraagd, toch is het goed om rekening te houden dat juist deze projecten mogelijk een lager aanvraagbedrag hanteren. Ook is er voor ruim € 2,2 miljard aan projecten van 11,0 cent of lager afgewezen of ingetrokken.

Voor ieder project geldt dat wij adviseren om goed na te gaan welk bedrag nodig is om het project te realiseren. RVO zal toetsen op de economische haalbaarheid. Een beschikking die u niet ten uitvoer brengt vanwege het beperkte rendement kan voorkomen worden door vooraf te bepalen welke bedrag u nodig heeft.