Duurzaam nieuws

SDE+ 3 weken uitgesteld

Minister Kamp zal de SDE+ wel openstellen voor de bij- en meestook. De openstelling van de SDE+ wordt met 3 weken uitgesteld. De eerste ronde zal op 22 maart open gaan. De ronde in september wordt uitgesteld tot oktober. 

De Minister geeft aan dat de bij- en meestook noodzakelijk is om de energiedoelstellingen van 2020 te kunnen halen. De verduurzaming van 25 PJ is niet binnen nu en 2020 op een andere manier in te vullen. De minister geeft wel deels gehoor aan de motie door aanvullende maatregelen te nemen. Zo zal hij de bedrijven niet verplichten om op korte termijn definitief investeringsbeslissingen te nemen. Ook zal hij de bedrijven erop wijzen dat eventuele latere besluiten invloed kunnen hebben op de SDE+ beschikkingen van bij- en meestook.

Concreet betekent dit dat voor de projecten met een basisbedrag wat hoger of gelijk is aan 10,7 cent/kWh de kans op voldoende budget zijn afgenomen. Hoe de kolensector omgaat met deze openstelling en het risico dat er achteraf aan de SDE+ beschikking gesleuteld kan worden is echter onduidelijk.

Ons advies is om wel in de eerste ronde de subsidie in te dienen, ook al ligt het benodigde bedrag hoger dan 10,7 cent. Aangezien er geen tussentijdse updates over de budgetclaim zullen volgen, blijven de verwachtingen onzeker.

Lees hier de kaders van de SDE+ 2016.

Energiebesparingsonderzoek