Duurzaam nieuws

SDE+ geothermie aanvragen najaar 2017 lijkt onhaalbaar

Door aanpassingen in de Mijnbouwwet per 1 mei a.s. is het naar verwachting niet meer mogelijk een SDE+ geothermie aan te vragen in het najaar van 2017. De huidige BARMM-melding wordt vervangen door een ‘Vergunning Aanleg Boorgat’. Het uitvoeren van de aanvullende onderzoeken en de behandeling van de vergunningsaanvraag door EZ/ SodM maakt de procedure langer. De vergunning dient verleend te zijn voordat een aanvraag voor SDE+ ingediend kan worden. Omdat de procedure langer duurt kan de openstelling van de SDE+ in het najaar niet gehaald worden. Voorheen was het voldoende dat er een omgevingsvergunning bouw verleend was. Voor de openstelling van september is dat niet meer voldoende.

Zoals het nu lijkt is een aanvraag van SDE+ in september 2017 voor geothermie niet haalbaar. De eerste aanvraag SDE+ zal dan plaats kunnen vinden in het voorjaar van 2018. RVO heeft nog de mogelijkheid om de regeling aan te passen tot circa twee weken voor de openstelling van de SDE+ in september 2017. Daarnaast hebben wij inmiddels deze ontwikkeling aangekaart bij de RVO. Via de site en de SDE nieuwsbrief en twitter kanaal houden we u op de hoogte. Voor vragen kunt u terecht bij onze adviseur.

sde beschikking