Duurzaam nieuws

SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Tabellen bedragen SDE+ subsidie najaar

Via onderstaande links vindt u de tabellen met de SDE+ tarieven per categorie van de najaarsronde 2018.

SDE+ 2018 najaar - Vergisting
SDE+ 2018 najaar - Biomassa en Wind
SDE+ 2018 najaar - Geothermie, Zon en Water

Basisbedragen zon-PV dalen minder hard dan verwacht

De minister is terughoudend in het stimuleren van zon-PV projecten op productieve landbouwgrond. Daarom wordt er niet langer gerekend met een grondvergoeding in de SDE+. Hierdoor dalen de subsidiebedragen voor zon-PV. De resultaten van de marktconsultatie hebben ervoor gezorgd dat de daling minder fors is dan in eerste instantie aangekondigd. De nieuwe basisbedragen voor zon-PV zijn als volgt:

  • Zon-PV > 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh
  • Zon-PV > 1 MWp: 0,099 €/kWh

 

Basisbedrag grootschalige biomassa valt tot 40% lager uit

 

In het voorjaar is voor biomassa-installaties groter dan 5 MWth een warmtestaffel geïntroduceerd. Ondanks het grote succes van deze keuzevrijheid wordt deze categorie sterk versoberd. De basisbedragen stijgen niet verder wanneer het aantal vollasturen onder de 5.000 per jaar komt. Dit heeft een nadelig effect op projecten tussen de 3.000 en 5.000 vollasturen. Een project met 3.000 vollasturen ontving in het voorjaar een basisbedrag van € 81 per MWh. In het najaar kan hetzelfde project aanspraak maken op het basisbedrag behorend bij 5.000 vollasturen, namelijk € 50,- per MWh. Ook projecten met meer dan 5.000 vollasturen ontvangen minder subsidie. Deze wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door lager uitvallende investeringskosten en om te ontmoedigen dat producenten grotere installaties plaatsen dan strikt noodzakelijk.

Voorjaarsronde SDE+ 2018

3.899 duurzame projecten hebben een positieve SDE+ beschikking ontvangen met een totale waarde van € 3,6 miljard. In totaal zijn tijdens de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 4.535 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 5,3 miljard. Zonne-energie is zowel in aantallen projecten als in aangevraagd budget veruit de grootste technologie in de voorjaarsronde.