SDE+ subsidie: resultaten en vooruitblik

SDE+ subsidie 2019: resultaten en vooruitblik

In dit artikel ontdekt u al het nieuws rondom de SDE+ subsidie. De definitieve resultaten van de SDE+ subsidie in het najaar van 2018 zijn bekend gemaakt. Daarnaast zijn de voorlopige resultaten van de SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd en geven we een vooruitblik naar de volgende openstelling in het najaar. Hierbij kort de hoogtepunten op een rij: 

  • Budget van € 5 miljard in voorjaarsronde 2019 niet overtekend;
  • Aandeel Zon-PV projecten opvallend hoog;
  • Vooruitblik naar laatste SDE+ openstelling in huidige vorm.

Verloop voorjaarsronde SDE+ 2019

Van 12 maart tot en met 4 april was de voorjaarsronde van de SDE+ 2019 geopend. Tijdens deze openstellingsronde zijn er 5.376 subsidieaanvragen ingediend, met een totale budgetclaim van € 4,8 miljard. Het beschikbare budget van € 5 miljard is daarmee net niet overtekend, waardoor er in principe voldoende budget is voor alle projecten. 

Dit betekent echter niet dat alle projecten een beschikking zullen ontvangen, omdat een aantal projecten nog afvallen omdat zij bijvoorbeeld niet voldoen aan de vereisten van technische of financiële haalbaarheid. De beoordeling van de ingediende aanvragen wordt op dit moment uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit proces neemt naar verwachting nog een aantal maanden in beslag.

Opvallend is het grote aandeel zonnestroomprojecten (Zon-PV). Maar liefst 96% van alle aanvragen betreft een Zon-PV project. Van het geclaimde budget (€ 4,8 miljard) is ca. 60% geclaimd voor Zon-PV projecten. 

Resultaten najaarsronde SDE+ 2018

Eind november werd al bekendgemaakt dat het budget in de najaarsronde van de SDE+ 2018 fors was overtekend. Er waren 5.907 aanvragen ingediend met een budgetclaim van € 7,7 miljard. Er was € 6 miljard beschikbaar, waardoor een deel van de aanvragen is afgewezen i.v.m. budgetuitputting. In totaal zijn er 4.618 aanvragen positief beschikt. Het budgetaandeel van Zon-PV projecten lag met ca. 55% iets lager dan in de voorjaarsronde van 2019.

Vooruitblik SDE+ najaar 2019

De najaarsronde van de SDE+ is de laatste openstelling in de huidige vorm, vanaf 2020 gaat de regeling verder als SDE++. Voordat het zover is, zal de SDE+ naar verwachting in oktober worden opengesteld, net als voorgaande jaren. Net als in 2018 wordt de grootste subsidieclaim in het najaar van 2019 verwacht, waardoor het budget mogelijk opnieuw (fors) zal worden overtekend. De openstelling wordt naar verwachting begin juli aangekondigd door RVO.

Lees hier meer nieuws over de nieuwe SDE++ regeling

SDE+ subsidie voor uw project?
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE+ subsidie? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van SDE+ subsidie voor uw project?"

Henk Hartman

Expert zon PV