Verloop najaarsronde 2019 en vooruitblik 2020 SDE+

SDE+ subsidie: verloop najaarsronde 2019 en vooruitblik 2020

Ontdek nu al het nieuws rondom de SDE+ subsidie. Het verloop van de najaarsronde 2019 is inmiddels bekendgemaakt. Daarnaast is een extra openstellingsronde in het voorjaar van 2020 aangekondigd. Lees over de volgende punten in dit artikel:

•    Najaarsronde SDE+ 2019 extreem overtekend;
•    In totaal 7.525 aanvragen ingediend bij RVO, met een budgetclaim van € 9,1 miljard;
•    Extra voorjaarsronde SDE+ in voorjaar 2020.

Verloop najaarsronde SDE+ 2019

Van 29 oktober tot 14 november was de najaarsronde van de SDE+ 2019 geopend. Tijdens deze openstellingsronde zijn er 7.525 subsidieaanvragen ingediend bij RVO, met een totale budgetclaim van € 9,1 miljard. Het beschikbare budget van € 5 miljard is daarmee extreem overtekend, waardoor voor een groot deel van de ingediende aanvragen geen beschikking zal kunnen worden afgegeven. 

In de eerste fase van de openstellingsronde is voor ruim € 5,5 miljard aangevraagd, waardoor het beschikbare budget al in deze fase is overtekend. In deze fase zijn met name aanvragen ingediend in de categorieën wind, geothermie en biomassa (vergisting en biomassaverbranding).

In de tweede fase is het aangevraagde budget opgelopen tot € 8,4 miljard, waarbij met name aanvragen voor Zon-PV projecten zijn ingediend. In de laatste fase is de budgetclaim opgelopen tot € 9,1 miljard.  

Hoewel het aantal Zon-PV projecten met 96% van het totale aantal aanvragen onverminderd hoog is, is het aangevraagde budget voor Zon-PV (€ 4,4 miljard) ten opzichte van de totale budgetclaim van € 9,1 miljard met 48% aanzienlijk lager dan in de voorjaarsronde van de SDE+ 2019. In de voorjaarsronde was 60% van het aangevraagde budget geclaimd voor Zon-PV projecten.

Opvallend is het relatief hoge aantal aanvragen dat is ingediend voor geothermie- en windprojecten. In de najaarsronde zijn 113 aanvragen ingediend in de categorie wind (budgetclaim € 1,4 miljard) en 14 aanvragen in de categorie geothermie (budgetclaim € 1,2 miljard). Dit is fors hoger dan het aantal aanvragen in de voorjaarsronde van de SDE+ 2019. 

Tabel 1. Overzicht aanvragen

Figuur 1. Overzicht verdeling aanvragen over de catergorieën

Hoe bepaalt RVO welke projecten subsidie ontvangen?

Om te bepalen welke projecten in aanmerking komen voor subsidie, worden de ingediende aanvragen door RVO allereerst gesorteerd op volgorde van binnenkomst. Vervolgens worden de aanvragen per tijdvak gerangschikt op aanvraagbedrag. Het doel van deze systematiek is om met het beschikbare subsidiebudget zoveel mogelijk duurzame energieproductie te realiseren.

Daarna volgt de volledigheidstoets, waarbij RVO controleert of de aanvraag volledig is ingediend. Alleen aanvragen die volledig zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Wanneer RVO heeft vastgesteld dat een aanvraag volledig is ingediend, volgt de inhoudelijke beoordeling.

Een aantal aanvragen zal vermoedelijk worden afgewezen tijdens de beoordeling maar desondanks zal waarschijnlijk voor een groot deel van de ingediende aanvragen (met name in fase 2 en fase 3) geen budget meer beschikbaar zijn. 
 

Extra openstelling SDE+ in voorjaar 2020

Minister Wiebes heeft een extra openstelling van de SDE+ aangekondigd. Deze openstelling vindt plaats in het voorjaar van 2020 en heeft een budget van € 2 miljard. Dit is het resterende budget uit de voorjaarsronde van de SDE+ 2019 en wordt door de Minister ingezet om projecten, die last hebben gehad van de PAS-uitspraak (stikstofcrisis) of de beperkte beschikbaarheid van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet, toch kans te geven op een beschikking. De aanwijzingsregeling van de extra openstellingsronde is waarschijnlijk gelijk aan de aanwijzingsregeling van de najaarsronde van de SDE+ 2019.
 

SDE+ subsidie voor uw project?
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE+ subsidie? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van SDE+ subsidie voor uw project?"

Henk Hartman

Expert zon PV