Duurzaam nieuws

SDE+ voorjaar 2017: € 7,1 miljard aan nieuwe projecten

Verloop openstelling SDE+ voorjaarsronde 2017, uit: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

Bron: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

In bovenstaande afbeelding is het verloop van de aanvragen per fase weergegeven. Op dit moment is er nog geen gedetailleerde informatie over de aanvragen per aanvraagbedrag.

In fase 1 zijn 301 projecten ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 1,4 miljard. De meeste projecten (185 aanvragen) zijn gebaseerd op Zon-PV. De minister geeft aan dat het budget met name is geclaimd door Wind op Land (64 aanvragen) en Geothermie (4 aanvragen).

In fase 2 zijn bijna 2.700 aanvragen ingediend met een claim van bijna € 4,4 miljard. Wederom veel Zon-PV aanvragen (ruim 2.600). Het budget in de tweede fase is met name door Zon-PV en Wind in meer aangevraagd.

In de 3e fase zijn nog eens 1.700 aanvragen ingediend voor ruim € 1,3 miljard door met name Zon-PV en biomassavergassing.

aangevraagde subsdie per productgroep, uit:Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

Bron: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

In bovenstaande tabel zijn het aantal aanvragen, het aangevraagd budget en het aangevraagde vermogen per categorie weergegeven. Met name Zon-PV zal een groot deel van het beschikbare budget ontvangen.

In het najaar van 2017 is wederom € 6 miljard aan SDE+ subsidie beschikbaar. Ekwadraat helpt u graag bij het onderzoeken of SDE+ subsidie voor uw bedrijf interessant is en kan u volledig begeleiden bij de aanvraag. Heeft u vragen over de mogelijkheden van SDE+ voor uw bedrijf, neemt u dan contact op met onze adviseur Rik Heijman.