SEEH subsidie

Wilt u graag als Vereniging van Eigenaars (VvE) verduurzamen, maar zijn de kosten te hoog? Mogelijk komt u in aanmerking voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

Voor wie is de subsidie?

De SEEH is bedoeld voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties die willen verduurzamen.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Kosten rondom de volgende thema's komen in aanmerking voor subsidie: 

 • Energieadviezen
 • Oplaadpuntenadviezen
 • Energiebesparende isolatiemaatregelen
  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie
  • Hoogrendementsglas (HR-glas)

 

Hoe veel subsidie kunt u ontvangen?

 • Energieadviezen: 75% van de factuur met een maximum van € 400,- bij 1 tot 4 woningen, € 800,- bij 5 tot 8 woningen, en gelimiteerd tot € 2.560- bij meer woningen.
 • Het subsidiebedrag voor een Duurzame Meerjaren Onderhoudsprognose (DMJOP) is gemaximeerd op € 6.120,-
 • Voor een oplaadadvies is het subsidiebedrag gemaximeerd op € 1.500,-
 • Bij Isolatiemaatregelen hangt de hoogte van de subsidie af van verschillende factoren zoals het soort maatregel en de oppervlakte. Dit bedrag varieert van € 8 per m2 voor spouwmuurisolatie tot € 150,- voor tripleglas isolatie in combinatie met een isolerend kozijn. 
 • Indien de uitvoering van de maatregelen aan de kwaliteitseisen en de subsidievoorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning. 

Welke voorwaarden worden er aan een subsidieaanvraag SEEH gesteld?

 1. Energieadvies:  
  • Het advies is opgesteld na 1-09-2016 en is opgesteld door een (gecertificeerd) energieprestatieadviseur. 
  • Het advies omvat o.a. een beschrijving van de situatie, de energiebesparingsmogelijkheden, een inschatting van de investeringskosten, de terugverdientijd en de energiebesparing.
  • Voor een energieadvies met procesbegeleiding of MJOP zijn aanvullende voorwaarden van toepassing* 
 2. Isolatiesubsidie: 
  • Uitvoering door een deskundig bouwbedrijf met KVK-inschrijving 
  • Uitvoering binnen 12 maanden na beschikking 
  • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatievoorwaarden* 
  • De VVE vraagt subsidie aan voordat de maatregel(en) zijn uitgevoerd 
 3. Het zeer energiezuinig pakket wordt uitgevoerd in het hele gebouw. Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning. 

*Informeer voordat u een aanvraag doet bij uw adviseur en vraag naar de specifieke voorwaarden die horen bij het betreffende onderwerp. 

Overige voorwaarden  
Heeft de VVE meerdere gebouwen dan dient er apart per gebouw subsidie aangevraagd te worden.   
De maatregelen dienen binnen 1 jaar na beschikking worden uitgevoerd. Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.  
De regeling is ook open voor huurwoningen in gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).
 

Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden? 

 • Oplaadpunten advies: tot en met 30 september 2023
 • Energieadvies: tot en met 31 december 2023
 • Energiebesparende maatregelen: tot en met 31 december 2023

 

Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie!


Het aanvragen van subsidies is ons dagelijkse werk. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk ook voor uw organisatie aanvragen. In geval u Ekwadraat advies inschakelt voor het opstellen van een energieadvies, dan doen we de subsidieaanvraag tegen een sterk gereduceerd tarief.
 

Heeft u vragen over de SEEH subsidie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik beantwoord al uw vragen!"

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie