Duurzaam nieuws

SNN opent subsidieregelingen

Call kennisontwikkeling

De call kennisontwikkeling is een subsidie voor de idee- en onderzoeksfase. Het doel van de subsidie is om noordelijke ondernemers te stimuleren om meer aan kennisontwikkeling te gaan doen, doormiddel van samenwerking onderling, maar ook met kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

De regeling is geschikt voor de volgende typen projecten:

  • voorwaardenscheppende projecten: nieuwe of bestaande netwerksamenwerkingen verbeteren;
  • kennisontwikkelingsprojecten: wat grotere projecten gericht op samenwerking waar kennisontwikkeling en –uitwisseling centraal staan.

Het subsidiepercentage bedraagt 40 % en er kan minimaal €100.000,- en maximaal €1.000.000,- subsidie worden ontvangen. De deadline voor aanvragen is 31 mei 2016.

VIA-regeling 

De VIA-regeling is voor ambitieuze ondernemers uit het Midden en Klein Bedrijf. De subsidie is voor de ontwikkelings- en testfase. De subsidie heeft als doel stimulatie van innovatie, economische ontwikkeling en CO2 reductie. Het is een laagdrempelige regeling met focus op product-, dienst- en procesontwikkeling MKB en betreft relatief kleine trajecten. Het subsidiepercentrage bedraagt 35% of 50 % afhankelijk of het project koolstofarm is en/of er sprake is van een samenwerking. Er kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 100.000,- subsidie worden ontvangen. De deadline voor aanvragen is 30 april 2016.

De Tender Valorisatie

De tender valorisatie is een regeling voor het MKB, grootbedrijven en kennisinstellingen. De subsidie is voor de ontwikkelings- en testfase. Het doel van de subsidie is stimulatie om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact. Het subsidiepercentrage bedraagt 30% of 35 % afhankelijk van of het project koolstofarm is. Er kan minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- subsidie worden ontvangen. De deadline voor aanvragen is 2 mei 2016.

Call proeftuinen

De call proeftuinen is voor innovatieclusters met daarin kennisinstellingen, MKB en grootbedrijven die als rechtspersoon opereren. De subsidie is voor de ontwikkelings- en testfase.

De regeling sluit aan bij duidelijke vraag uit de markt en biedt MKB bedrijven de mogelijkheid om langere tijd hun innovaties in een proeftuin omgeving te testen. Het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel beter onderling met elkaar verbinden van proeftuinen. De innovatieve producten diensten en technologieën staan dicht bij marktlancering.

De subsidiabele activiteiten zijn het aansturen van samenwerking, informatiedeling, marketing, beheer van de proeftuinomgeving en organisatie kennisdeling.

Het subsidiepercentrage bedraagt 40% of 45% afhankelijk of het project koolstofarm is. Er kan minimaal € 200.000,- en maximaal € 2.000.000,- subsidie worden ontvangen. De deadline voor aanvragen is 31 mei 2016.

Wat komt er nog meer aan?

In de komende maanden openen de volgende regelingen:

  • Mei: kennisontwikkeling en innovatieregeling (KEI 2016)
  • Mei: Kennisvouchers, innovatieadvies en haalbaarheid (MIT 2016)
  • Juli: Tender Valorisatie i.c.m. MIT 2016 (onderdeel R&D samenwerking)
  • Zomer: Call Human Capital
Hernieuwbare brandstofeenheden