Stimuleringsregeling oplossingen voor netcongestie

Stimulering CO2-reductie MKB en oplossingen voor netcongestie

Provincie Drenthe stelt vanaf 3 mei 2021 de subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie MKB en oplossingen netcongestie’ open. Bij netcongestie is er onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnetwerk om opgewekte elektriciteit terug te leveren. Om de initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die de belemmering van netcongestie ondervinden te ondersteunen, biedt de subsidieregeling de mogelijkheid om alternatieven voor een netaansluiting te onderzoeken. Daarnaast wordt er ook subsidie verstrekt voor opwek van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal heeft de Provincie Drenthe € 170.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling.

Subsidie voor haalbaarheidsstudie naar alternatieven netaansluiting

Een voorbeeld van een alternatief voor netaansluiting is het batterijsysteem van voetbalvereniging Nieuw-Buinen, waarbij de opgewekte energie van zonnepanelen wordt opgeslagen op een batterijsysteem en in de avond wordt gebruikt voor de verlichting van de voetbalvelden.  De subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie naar alternatieven voor een netaansluiting door een onafhankelijk expert. Voor deze categorie geldt dat subsidie kan worden aangevraagd voor maximaal 90% van de advieskosten, tot een hoogte van € 4.500. 

Subsidie voor onafhankelijk onderzoek en advies 

Ondernemers kunnen ook subsidie aanvragen om de haalbaarheid van duurzame elektriciteitsopwekking en/of gebouwgebonden energiebesparingsmaatregelen te laten onderzoeken. Een vereiste is dat de duurzame opwerkinstallatie een opwekcapaciteit heeft van minimaal 15 kWp en een maximum van 5MWp. Voor deze categorie geldt dat subsidie kan worden aangevraagd voor maximaal 50% van de advieskosten, tot een hoogte € 1.500.
 

Wat Ekwadraat voor jou kan betekenen?

Ekwadraat heeft veel ervaring en expertise met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op het gebied van netcongestie, duurzame elektriciteitsopwekking en energiebesparingsmaatregelen. Onze adviseurs kunnen ook ondersteunen met het aanvragen van deze subsidie. 

Wil je meer informatie over de haalbaarheidsstudies of de subsidieregeling?

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik doe graag een haalbaarheidsstudie voor jullie!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein