Duurzaam nieuws

Subsidie energie-investeringen glastuinbouw

Subsidiabele investeringen

Voor de volgende investeringen kan subsidie aangevraagd worden:

Subsidiebudget

In totaal is er 7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er wordt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen met een minimaal subsidiebedrag van €5.000,-. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

Binnen een jaar na het besluit tot subsidieverlening dient de aangeschafte apparatuur of installatie gerealiseerd en/of geplaatst te zijn. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de IMM 2014 is dat nu voor het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten moet worden met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat de subsidie niet toegekend wordt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze subsidie of wilt u graag deze subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Pieter Vlaar

Adviesbureau energietransitie