59,4 miljoen subsidie hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd € 59,4 miljoen vrij te maken via de tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW) ter ondersteuning van duurzame warmteprojecten. Deze subsidie dient als correctieregeling op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) en als tegemoetkoming voor de gevolgen van extreme marktomstandigheden.

De doelgroep van de HEHW omvat eigenaren van hernieuwbare warmteprojecten, waaronder geothermie, zonthermie en ketels vaste biomassa, die in 2021 en 2022 minstens 400 megawattuur (MWh) hernieuwbare warmte hebben geproduceerd. De betreffende productie-installaties moeten een maximaal vermogen van ten minste 1 megawatt hebben.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten aanvragers voldoen aan enkele voorwaarden, waaronder het produceren van minstens 400 MWh hernieuwbare warmte in 2021 en 2022 met een of meerdere onderhouden productie-installaties. Daarnaast moeten de productie-installaties een nominaal thermisch vermogen van minimaal 1 MW hebben, met een nominaal elektrisch vermogen van maximaal 5 MW. Produceerde jij tussen 1 januari en 31 december 2021 voor het eerst hernieuwbare warmte met jouw productie-installatie? RVO berekent de productie pro-rato op maandbasis terug naar een heel jaar om te beoordelen of je tenminste 400 MWh hernieuwbare warmte hebt.
Lever je hernieuwbare warmte aan derden (niet aan de eigen onderneming of groep)? Dan leverde je ten minste 50% van deze warmte volgens een vast leveringscontract met vaste tarieven. Dit leveringscontract ging in op of voor 24 februari 2022 en duurde minimaal tot 31 december 2022.

Belangrijk is ook de publicatieplicht: de subsidie valt onder het Tijdelijke Crisiskader, wat betekent dat de subsidiegegevens moeten worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie (EC).

Subsidiebedragen voor de vier categorieën

De subsidiebedragen variëren per categorie en zijn gebaseerd op het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie. Zo ontvangt geothermie € 71.000 per 1 MW nominaal thermisch vermogen, ketel vaste biomassa kleiner dan 5 MWh € 41.000, ketel vaste biomassa gelijk aan/groter dan 5 MWh € 71.000, en zonthermie € 19.000.

De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie en zal naar verwachting binnenkort en gedurende een korte periode tot 30 november opengesteld worden. Het beschikbare budget bedraagt € 59.400.000. Als dit bedrag wordt overschreden, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidie evenredig verdelen over de ingediende aanvragen.

Voor hulp bij het aanvragen van de subsidie kunnen geïnteresseerden terecht bij Ekwadraat, wij begeleiden het aanvraagproces, inventariseren en verzamelen de benodigde documenten. Het aanvraagproces kan al worden gestart, aangezien de voorwaarden van de regeling al bekend zijn.

Wil je meer informatie over deze subsidie? 

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wil je ook verduurzamen? Neem dan contact met mij op!"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!