Noord-Holland subsidieert oplossingen netcongestie

Noord-Holland subsidieert oplossingen voor netcongestie

Partijen die werken aan oplossingen voor netcongestie kunnen binnenkort subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. De provincie stelt middelen beschikbaar via de Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 2022. 


Waar kun je subsidie voor krijgen? 

Er is subsidie voor het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en voor het daadwerkelijk realiseren van tijdelijke of duurzame en innovatieve oplossingen voor netcongestie. 
Waaraan kun je denken?
Bij een haalbaarheidsonderzoek of investeringen kun je denken aan:

  • Het opslaan van overtollige energie op een bedrijventerrein of op een landbouwbedrijf middels een batterij;
  • Gezamenlijke energieopslag door bewonerscollectieven;
  • Slimme energieoplossingen om 
    o    efficiënt gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk;
    o    beperkter gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk;

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en voor het daadwerkelijk realiseren van oplossingen is:

  • Maximaal € 25.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie; 
  • Voor individuele partijen is maximaal € 75.000,- beschikbaar voor het realiseren van oplossingen;  
  • Per samenwerkingsverband maximaal € 250.000 beschikbaar voor collectieve oplossingen. 

Van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 kan de subsidie aangevraagd worden via het subsidieloket van de provincie. Het budget bedraagt in 2022 € 1,5 miljoen. 

Voor wie is de subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar of huurder van een gebouw, niet zijnde een woning, waar het project betrekking op heeft. Subsidie wordt ook verstrekt aan een samenwerkingsverband van de eigenaren of huurders waaraan tenminste één MKB onderneming deelneemt.

Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies is ons dagelijkse werk. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Ekwadraat kan tevens voor u de regierol oppakken als gebiedsregisseur om oplossingen voor netcongestie te realiseren.

Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk voor jouw organisatie aanvragen. In geval u Ekwadraat advies inschakelt voor (een deel van) de uitvoering, dan doen we de subsidieaanvraag tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ben je geïnteresseerd in deze subsidieregeling?

Onze adviseur Gerard Sijpkens kan u voorzien van alle informatie over deze regeling, ook helpen wij graag bij het indienen van uw aanvraag. Neem via onderstaand contactformulier contact met ons op en wij helpen u verder!

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help graag bij het aanvragen van deze subsidie"