Subsidie mogelijkheden in 2021

Subsidiemogelijkheden in 2021 op het gebeid van innovatie en ontwikkeling binnen het mkb in Noord-Nederland

In 2021 worden twee interessante subsidieregelingen gepubliceerd in Noord-Nederland. De regelingen zijn gericht op innovatie en de ontwikkeling van kennis en producten, waarbij de regeling “Valorisatie en Kennisontwikkeling” grote projecten subsidiëren vanaf een subsidiebedrag van €100.000,- en de regeling “Versneller Innovatieve Ambities” is gericht op projecten tot € 100.000,- subsidie. Hieronder een korte samenvatting van de regelingen.

1.    Valorisatie en Kennisontwikkeling

Deze regeling is gericht op de ontwikkeling van kennis, waarbij Valorisatie bij een later stadium aan te pas komt dan Kennisontwikkeling. Projecten komen in aanmerking voor deze regelingen wanneer zij gericht zijn op innovatie, het ontwikkelen van nieuwe producten, concepten en diensten of de toepassing hiervan binnen een nieuwe omgeving. Een project moet passen binnen een van de volgende vier transities met als doel het weerstandsvermogen van het bedrijf te vergroten:
1.    Van lineair naar circulair;
2.    Van analoog naar digitaal;
3.    Van fossiel naar duurzaam;
4.    Van zorg naar positieve gezondheid.

Doelgroep: mkb, bij voorkeur in samenwerking met grootbedrijf of kennisinstelling
Subsidiepercentage: 50% voor een valorisatieproject en 60% in geval van een kennisontwikkelingsproject
Subsidiebedrag: maximaal €2.500.000,-

2.    Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De VIA is gericht op het ontwikkelen van een innovatief (softwarematig) product, dienst of procedé, of de vernieuwing van een interne organisatie. Hiervoor worden drie regelingen beschikbaar gesteld. De regelingen zijn bedoeld voor het mkb gevestigd in Noord-Nederland, waarbij projecten bijdragen aan een van de bovengenoemde transities. De openstellingsperiode voor de VIA regelingen wordt binnenkort bekend gemaakt.

1.    VIA Organisatie Innovatie
Deze regeling is gericht op het ondersteunen van het vernieuwen van een verdienmodel, het vernieuwen van de interne organisatie en het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen.

Subsidiepercentage: 50%
Subsidiebedrag: maximaal €12.500,-
Subsidiabele kosten: inschakelen van een onafhankelijke deskundige 

2.    VIA Ontwikkelingsprojecten
Binnen deze regeling worden projecten gesubsidieerd welke bij dragen aan het vernieuwen van een nieuw product, dienst of procedé. 

Subsidiepercentage: maximaal 50%
Subsidiebedrag: maximaal €100.000,-
Subsidiabele kosten: inschakelen van een onafhankelijke deskundige, loonkosten van werknemers en eigen uren, materialen prototypes, huur van apparatuur en uitrusting

3.    VIA Software

Deze regeling ondersteunt het ontwikkelen van een softwarematig nieuw product, dienst of procedé met een oplossing voor een technische onzekerheid, of een proof-of-concept software.

Subsidiepercentage: maximaal 45% 
Subsidiebedrag: maximaal €50.000,-
Subsidiabele kosten: inschakelen van een onafhankelijke deskundige, loonkosten van werknemers en eigen uren.

Subsidiemogelijkheden onderzoeken

Mocht u een Noord-Nederlandse mkb-onderneming zijn en (in samenwerking) bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten, concepten en diensten op het gebied van duurzame energie of circulaire economie, neem dan contact met ons op. We kunnen samen kijken of deze subsidieregelingen mogelijkheden biedt voor het financieren van uw innovatieproject.
 

Vragen over dit nieuwsbericht?

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op!"