Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Per 1 april 2021 wordt de Postcoderoosregeling beëindigd en naar verwachting vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe regeling de fiscale korting vervangt door een subsidie. Met het verstrekken van de subsidie wordt jaarlijks het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. 

De Postcoderegeling


De postcoderoosregeling is in het leven geroepen om lokale initiatieven voor het opwekken duurzame elektriciteit te stimuleren. Dit gebeurt door middel van een fiscaal voordeel. Een ‘postcoderoos’ is een gebied dat begrensd wordt door de viercijferige postcode van het administratieve centrum (de ‘roos’), plus alle viercijferige postcodegebieden die direct grenzen aan de roos (dus de ‘blaadjes van de roos’).

De doelgroep van de regeling bestaat uit bewoners en potentiële energieproducenten in een postcoderoos. De regeling kan onder bepaalde voorwaardes aangevraagd worden door Verenigingen van Eigenaren. Een andere mogelijkheid is het oprichten van een energie coöperatie. Zo kunnen bewoners van bijvoorbeeld een wijk of dorp investeren in een lokaal duurzaam energieproject. Een voorbeeld is het gezamenlijk investeren in een zon-PV installatie op het dak van een nabijgelegen (agrarisch) bedrijfsgebouw.

Stel je investeert als bewoner in een project, dan mag je de elektriciteitsproductie die toe te rekenen is aan jouw deel van de totale investering fictief aftrekken (salderen) van je eigen elektriciteitsverbruik. Daardoor betaal je als consument minder energiebelasting. Deze korting vormt in feite het rendement op je investering. De exploitatie van het project (bijvoorbeeld onderhoudskosten) worden betaald van de opbrengst van de opgewekte stroom.

Belangrijkste voorwaarden

  • Iedereen kan deelnemen: particulieren, bedrijven en stichtingen/verenigingen. Voorwaarde is dat je op het net bent aangesloten via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère).
  • BTW ondernemers mogen voor maximaal 20% deelnemen in een coöperatie. 
  • Je kan als gebruiker nooit méér belasting terugvragen dan het bedrag dat je over je eigen elektriciteitsrekening betaald hebt. 
  • De maximale stroomproductie waarover je belasting kan terugvragen is 10,000kWh.
  • De looptijd van een Postcoderoosproject is 15 jaar.
  • Verder worden er eisen gesteld aan het minimale en maximale vermogen van een installatie.

Per 1 april 2021 wordt de Postcoderoosregeling beëindigd en naar verwachting vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. 

De nieuwe regeling

Per 1 april 2021 wordt de Postcoderoosregeling beëindigd en naar verwachting vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De doelstelling blijft ongewijzigd, het belangrijkste verschil is dat de nieuwe regeling de fiscale korting vervangt door een subsidie. 

Met het verstrekken van de subsidie wordt jaarlijks het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dit geldt voor een periode van 15 jaar. Hierbij wordt door de RVO rekening gehouden met een redelijk rendement op het ingebrachte vermogen. 

Deze systematiek is vergelijkbaar met de SDE-subsidieregeling. De wijziging is bedoeld om leden van de coöperatie meer investeringszekerheid te bieden. De inkomsten van de coöperatie bestaan uit de verkochte stroom en de ontvangen subsidie. Daarnaast kan de coöperatie GvO’s (Garanties van Oorsprong) verkopen over de geproduceerde groene stroom.
 

Andere belangrijke verwachte voorwaarden en wijzigingen

> Een coöperatie moet 1 lid hebben per 5 kW opgesteld piekvermogen voor zon-pv. Voor wind en waterkracht is dit 1 lid per 2 en 1 kW nominaal vermogen, resp.

> Naast zon en wind wordt ook waterkracht opgenomen in de nieuwe regeling. Er worden eisen gesteld aan het vermogen van een installatie. Deze eisen zijn afhankelijk van het type aansluiting:

Vermogen productie-installatie:

Zon-PV (kWp)

Wind (kW)

Waterkracht (kW)

Kleinverbruikersaansluiting
(max. 3 x 80A)

15 – 100

15 – 100

15 – 100

Grootverbruikersaansluiting
(Groter dan 3 x 80A)

15 – 500

15 – 1000

15 – 150

 

 

 

 

 

Aanvraag en openstelling

  • De regeling is opengesteld van 1 april 2021 - 9.00 uur tot 1 december 2021 -17.00 uur. 
  • Met betrekking tot de toekenning geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
  • Op het moment van aanvragen mogen er nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan.
  • Er is een openstellingsbudget beschikbaar van € 37 miljoen.

Vragen over dit nieuwsbericht?

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met mij op!"

Jan Pier Wempe

Adviseur energietransitie