Duurzaam nieuws

Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties

Alle bij NOC*NSF aangesloten sportverenigingen en sportstichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun accommodatie. Specifiek is de regeling gericht op ‘investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties’. De regeling staat open tot 31 december 2016, 17.00 uur, het totaal beschikbare budget is € 6 miljoen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Onder deze regeling vallen onder andere:

  • Plaatsen zonnepanelen;
  • Vervangen sportveldverlichting door LED-armaturen;
  • Toepassen warmteterugwinning of warmtepomp;
  • Vervangen van glas of isoleren van het gebouw;
  • Plaatsen van een houtketel voor verwarming.

Alle maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregelenlijst. Per jaar kan per maatregel éénmaal subsidie worden verleend, er mogen meerdere aanvragen per jaar worden ingediend voor verschillende maatregelen (tot een maximum van € 125.000 per jaar).

Ekwadraat kan uw vereniging op verschillende manieren helpen te verduurzamen. Omdat wij een onafhankelijk adviesbureau zijn krijgt u objectieve informatie over de mogelijkheden en kunt u een gerichte keuze maken om deze kans te benutten.

Ekwadraat kan de volgende werkzaamheden voor uw vereniging uitvoeren:

 

Subsidie sport vereniging noc nsf duurzaam

 

 

 

Om de kans op subsidie zo hoog mogelijk te maken dient de aanvraag op 4 januari 2016 ingediend te worden. Neem daarom snel contact op met Jan Haakma om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties