Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher

Het Stimuleringsfonds Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 december 2023 de Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher beschikbaar. De subsidie is gericht op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Drenthe, Friesland en Groningen. De regeling biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om de haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken met behulp van de beschikbare proeftuinen in Noord-Nederland. Eén van deze proeftuinen is de Energiecampus Leeuwarden. Ekwadraat begeleidt organisaties en bedrijven in de energietransitie vanuit de Energiecampus Leeuwarden.

Haalbaarheidsonderzoek met Noordelijke proeftuinen

De Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt innovatieve ondernemers die hun ideeën willen toetsen op economische en technische haalbaarheid. Door gebruik te maken van een noordelijke proeftuin kunnen ondernemers antwoorden en kennis verkrijgen waarmee ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de verdere ontwikkeling van hun idee.

Doelgroep en subsidiabele kosten

De regeling richt zich op ondernemers in het mkb die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. Er is subsidie beschikbaar voor:

  • Loonkosten van werknemers en eigen uren; 
  • Het inschakelen van een (onafhankelijke) proeftuinfaciliteit; 
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject; 
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting;
  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie. 

Maximale subsidie en voorwaarden

Ondernemers kunnen aanspraak maken op een maximale subsidie van €45.000,- per project, waarbij 40% van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek subsidiabel zijn. De voorwaarden omvatten onder andere dat het project gericht moet zijn op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces en dat 40% van de projectkosten voor een proeftuin moet worden gebruikt. Er zijn nog geen verplichtingen (bijvoorbeeld afsluiten van contracten) aangegaan en de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag. Tot slot dient het project binnen 12 maanden na de start te worden uitgevoerd.

Openstellingsperiode en budget

De regeling is opengesteld van 1 december 2023 tot 30 november 2024. Het budget bedraagt €2.000.000,-, en zodra het subsidieplafond is bereikt, sluit de subsidie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wil je kans maken op subsidie is het daarom belangrijk een aanvraag tijdig voor te bereiden en in te dienen.

Proeftuinen als waardevolle ondersteuning

Een proeftuin is een innovatieve omgeving die stimuleert om kennis en deskundigheid uit te wisselen. Proeftuinen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het beantwoorden van haalbaarheidsvragen. Ze beschikken niet alleen over veel kennis, maar kunnen je ook de juiste faciliteiten bieden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Ze kunnen de toegevoegde waarde van je product vaststellen en je ondersteunen in het opzetten van een stevig businesscase of verdienmodel. Dit in het verlengde van je haalbaarheidsonderzoek. 
Een proeftuin kan bijvoorbeeld ruimte bieden aan meerdere partijen om innovaties te testen in een realistische omgeving. Daarnaast kunnen ze de toegevoegde waarde van je product vaststellen en je ondersteunen in het opzetten van een stevig businesscase of verdienmodel. Dit gebeurt in het verlengde van je haalbaarheidsonderzoek. Een overzicht van de proeftuinen Energie vind je hieronder:

  • Energiecampus Leeuwarden
  • Ecosysteem Groene Waterstof Booster Groningen
  • EnergySense Groningen
  • EnTranCe Groningen, HESI Groningen
  • Offshore Wind Innovation Centre Eemshaven (OWIC) Groningen.

Wil je meer weten over de regeling of over het aanvragen van de subsidie? We kijken graag met je mee! Wil je meer informatie over proeftuin Energiecampus Leeuwarden? Neem dan contact op met Energiecampus Leeuwarden.

Wil je meer informatie over deze subsidie? 

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met mij op!"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!