Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie

Het elektriciteitsnet wordt geconfronteerd met groeiende problemen, aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Een groot probleem is netcongestie. Netcongestie treedt op wanneer vraag en aanbod van elektriciteit niet op elkaar aansluiten.   

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.

Openstellingsperiode en budget 

Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit, of voor batterijen of voor de realisatie van een andere oplossing. De regeling loopt vanaf 15 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Er is in totaal € 1 miljoen euro beschikbaar waarvan;  

  • € 150.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies (per aanvraag 90% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000 euro); 
  • € 450.000 euro beschikbaar voor individuele batterijopslag (per aanvraag 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000 euro); 
  • € 400.000 euro beschikbaar voor overige oplossingen (per aanvraag 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 euro). 

Meer weten over onze aanpak of de subsidieregeling? 

Met de integrale aanpak van Ekwadraat brengen we lokale stakeholders bijeen om doelen en verwachtingen af te stemmen. Daarna volgt een uitgebreide energiescan, waarin verbruik, duurzame opwekking, flexibele inzet, verduurzamingsplannen en elektrificatie worden geanalyseerd. Op basis van de scan worden diverse scenario's onderzocht voor toepassing op de locatie. Een energieroutekaart tot 2030 en 2050 biedt inzicht in de toekomstbestendigheid van de organisatie. Het resultaat vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie.  

Meer weten over de mogelijkheden of hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? Wij helpen je graag!  

 

Wij helpen je graag verder met het aanvragen van subsidie!

Vul onderstaand formulier in, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

''Ik vertel je graag meer over onze lokale integrale aanpak''

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager