Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de tijdelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). 

Voor wie is de subsidie?

De TEK is bedoeld voor ondernemingen die onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’ vallen. Verenigingen en stichtingen kunnen TEK aanvragen indien zij als onderneming kunnen worden aangemerkt. Ondernemingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming is een MKB-organisatie:
    • een onderneming is een mkb-onderneming wanneer het aantal werknemers minder dan 250 is en de jaaromzet minder dan € 50 miljoen bedraagt of het balanstotaal minder is dan € 43 miljoen euro. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • De onderneming is een energie-intensieve MKB-onderneming:
    • dit betekent dat minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Hoe veel subsidie kunt u ontvangen?

  • De subsidie vergoedt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De kostenstijging moet wel hoger zijn dan de drempelprijzen van € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Er geldt een maximumvergoeding van € 2,00/m³ gas en € 0,95/kWh elektriciteit.
  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie.
  • Er wordt rekening gehouden met een totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of locatie.

Indien u tegemoetkoming heeft gekregen door het prijsplafond wordt dit in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december van uw energieleverancier heeft gekregen. Indien u elektriciteit teruglevert aan het net gaat dit van uw verbruik af.

 

Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden?

De TEK regeling is met terugwerkende kracht van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 21 maart 2023 tot 2 oktober 2023. Het kabinet zal wel een beroep doen op ondernemers om alleen steun aan te vragen als het écht nodig is om te voorkomen dat de subsidie terecht komt bij bedrijven die het niet nodig hebben.

 

Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie!

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van subsidies zoals de TEK. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk voor uw organisatie aanvragen.

Wilt u meer weten over de tegemoetkoming energiekosten?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag bij het uitzoeken welke subsidie of tegemoetkoming interessant is voor uw onderneming!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven