TEK subsidie

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door de hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Voor wie is de subsidie?

De TEK is bedoeld voor ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie staat ingeschreven in het Handelsregister en valt in één van de onderstaande categorieën (daarmee voldoet het aan de MKB-definitie):
  • Micro-onderneming (Bedrijven met minder dan 10 werknemers met een jaaromzet van maximaal €2.000.000 en/of een jaarbalans ≤ €2.000.000)
  • Kleine onderneming (Bedrijven met minder dan 50 werknemers met een jaaromzet van maximaal €10.000.000 en/of een jaarbalans ≤ €10.000.000)
  • Middelgrootte onderneming (Bedrijven met minder dan 250 werknemers met een jaaromzet van maximaal €50.000.000 en/of een jaarbalans ≤ €43.000.000)
 • De onderneming heeft een jaarlijks verbruik van minimaal 5.000 m­­3 gas of 50.000 KWh elektriciteit.
 • De onderneming is een energie-intensieve MKB-onderneming wat betekent dat minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.

 

Hoe veel subsidie kunt u ontvangen?  

 • De subsidie vergoedt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Wel wordt rekening gehouden met drempelprijzen, dit houdt in dat de kostenstijging hoger moet zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit.  
 • U ontvangt maximaal €160.000,- subsidie. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000. 
 • Er wordt rekening gehouden met een totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of locatie. 

 

Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden?  

De TEK moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Hierdoor is het de verwachting dat de aanvraagprocedure pas in het tweede kwartaal van 2023 open gaat. De TEK kan dan vanaf 1 April 2023 met terugwerkende kracht aangevraagd worden over de periode 1 november 2022 tot 1 April 2023 en daarna is de regeling opengesteld tot en met december 2023. Voor acute problemen is besloten dat tot die tijd coulant om wordt gegaan met verzoeken tot uitstel van belastingbetaling en liquiditeitsaanvragen om deze periode te overbruggen. Het kabinet kijkt naar (alternatieve) maatregelen om energie-intensieve mkb’ers te helpen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen. Het kabinet zal wel een beroep doen op ondernemers om alleen steun aan te vragen als het écht nodig is om te voorkomen dat de subsidie terecht komt bij bedrijven die het niet nodig hebben.

 

Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie! 

Het aanvragen van subsidies doen wij dagelijks. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk voor uw organisatie aanvragen. In geval u Ekwadraat advies inschakelt voor het opstellen van een energieadvies, dan doen we de subsidieaanvraag tegen een sterk gereduceerd tarief.

 

Wil je over wijkuitvoeringsplannen met mij in gesprek?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Neem gerust contact op bij vragen over deze subsidie!"

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie