Duurzaam nieuws

Tuinbouw Relatiedagen 2016

Geothermie

Op het Aardwarmte Plaza komt u alles te weten over aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. De groenteteelt is een innovatieve sector waar elke besparing telt. Het is daarom niet verwonderlijk dat er de afgelopen jaren veel aandacht uitgaat naar het gebruik van geothermie, omdat er grote besparingsmogelijkheden liggen. Er zijn in Nederland nu 12 projecten gerealiseerd waarbij warmte van 60-100 graden Celsius gewonnen wordt van dieptes tussen de 1.500 en 3.000 meter.

Een typisch geothermie-systeem bestaat uit twee buizen die tot een diepte van circa 500 tot 4000 meter de grond in gaan naar een watervoerende laag. Hier wordt heet water omhoog gepompt (temperatuur hangt af van de locatie). Dit water wordt bovengronds door een warmtewisselaar gevoerd, waarna het koudere water weer de grond in gaat. Geothermie is geschikt voor projecten met een redelijke omvang, vanwege de hoge investering (circa 1.5 – 2,0 M€ per MW vermogen). Om de investering toch haalbaar te maken worden projecten vaak door combinaties van tuinders in hetzelfde gebied uitgevoerd.

Voordelen van geothermie zijn de kostenbesparing en het verduurzamen van het telen van groente. Daarnaast kunnen geothermie-projecten in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Met deze subsidie kan de warmteprijs in gunstige gevallen uitkomen op circa 0,07-0,11 €/m³ aardgas equivalent (de business case is afhankelijk van vele factoren).

Partners

Aardwarmte Plaza bestaat uit de volgende partners:

  • Ekwadraat;
  • Adegeest Kasverwarming;
  • TNO;
  • Bakker Groep;
  • Ciat;
  • Isoplus Benelux B.V.
  • BÈTA Industrie B.V.;
  • Delta pompen BV;
  • Baker Hughes
  • GERF B.V.

Meer informatie over de Tuinbouw Relatiedagen en het kopen van tickets vindt u hier

vergunning vergister