VEKI-subsidie

VEKI-subsidieregeling

U wilt graag binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, maar u loopt tegen te hoge investeringskosten aan. Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI).

Voor wie is de subsidie? 

De VEKI-subsidie is bedoeld voor ondernemers uit de industrie die binnen de eigen onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking bewezen is, maar de investeringskosten te hoog zijn. Het gaat daarbij om investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Investeringen rond de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie: 

 • Energie-efficiëntie 
 • Recycling en hergebruik van afval
 • Lokale infrastructuur 
 • Overige CO2-verlagende maatregelen

 

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 15 miljoen.

De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project: 

Milieuproject/overige CO₂- reducerende maatregelen    40%
Recyclingproject                                                                 35%
Lokaal infrastructuurproject                                             50%
Energie-efficiëntie                                                               30%
Alle projecten                                                                    +10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen
                                                                                           +20 procentpunten voor kleine ondernemingen

 

Welke voorwaarden worden er aan een subsidieaanvraag gesteld?
 • Het project moet CO2-verlaging opleveren (of CO2 equivalent) en passen in de themabeschrijving van de regeling.
 • Het milieuvoordeel moet direct op het niveau van de onderneming gerealiseerd worden, en niet elders in de (productie)keten. 
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. 
 • De uitvoering van het project moet binnen zes maanden na de subsidieverlening gestart worden.
 • Het project moet binnen een periode van 3 jaar worden uitgevoerd na de start van de activiteiten. 
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn.
 • De investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP).
 • Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de installatie.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.
 • De financiering van uw eigen aandeel moet rond zijn.

 

Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden?

U kunt subsidie aanvragen tussen 22 juni 2022 09:00 uur en 10 januari 2023 17:00 uur.

 

Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie!

Binnen ons team zijn er ervaren adviseurs die u kunnen helpen met het aanvragen van deze subsidie. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis op het gebied van de duurzame energiesector en kunnen u goed begeleiden tijdens dit traject. 

Wil je meer informatie over de VEKI-subsidie? 

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Meer informatie over deze subsidie nodig? Ik help u graag!"

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie