Vergisting in de SDE++ 2024

Op 10 september dit jaar wordt opnieuw de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld. Het beschikbare openstellingbudget voor dit jaar bedraagt 11,5 miljard euro. Dankzij het verhoogde budget zal bij volledige benutting van deze subsidie in 2030 een CO2-besparing van circa 4,6 megaton gerealiseerd worden.

De SDE++ staat in 2024 weer open voor de meeste categorieën die in 2023 in aanmerking kwamen, waaronder zonne-energie, windenergie, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. Zo ook vergisting van biomassa. In dit artikel lichten we de verschillende clusters en de aanpassingen in het clustersysteem voor 2024 toe. 

Vergisting van biomassa in de SDE++ 2024

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende clusters:

 • Allesvergisting;
 • Vergisting van uitsluitend dierlijke mest (verder Monomestvergisting);
  o    Tot 110 kW input (Monomestvergisting tot 110 kW input);
  o    Van 110 tot 450 kW input (Monomestvergisting van 110 tot 450 kW input);
  o    450 kW input en groter (Monomestvergisting groter dan 450 kW input);
 • Slibgisting bij waterzuiveringsinstallaties;
 • Warmte uit compostering van biomassa;
 • Levensduurverlenging van bestaande biomassavergisting.

Met uitzondering van compostering van biomassa geldt voor elk van deze clusters dat de optie voor groen gas, gecombineerde opwekking (WKK) en warmte is doorgerekend. Voor levensduurverlenging is ook de optie voor ombouw van een vergister naar groen gas onderzocht door het PBL. 


Vergisting van uitsluitend dierlijke mest 

Het clusteringssysteem voor de vergisting van uitsluitend dierlijke mest is aangepast voor 2024, na een verzoek van EZK voor een nieuwe kleinschalige categorie. Deze aanpassingen omvatten het creëren van een aparte kleinschalige optie, die afwijkt van de bestaande categorieën vanwege verschillen in schaalgrootte en kostenstructuur. De nieuwe categorieën zijn gebaseerd op de hoeveelheid mest van veehouderijen, waarbij klein, middelgroot en groot onderscheiden worden op basis van de biogasinput.
 

Mogelijk ook interessant voor de agrarische sector

Dit jaar worden op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving enkele nieuwe categorieën toegevoegd, zoals zonne-energie met kleine dak versterking, een nieuwe warmtepompcategorie voor de glastuinbouw en een nieuwe categorie kleine monomestvergisters van maximaal 110 kW (dat betekent circa maximaal 200 koeien). 

Zon-PV met iets te versterken daken is zeer interessant voor agrarische bijgebouwen. Het heeft een aantrekkelijk potentieel van 25 TWh/jaar. Lichtgewicht PV-panelen krijgt geen aparte categorie: EZK vindt dit te duur. Zij kunnen wel indienen voor de zon-PV-met-licht-aan-te-passen-daken om toch iets vergoeding te krijgen.

Over de openstellingsronde

De openstellingsronde bestaat uit vijf fasen, waarbij de maximale subsidie geleidelijk toeneemt. Projecten met een lagere subsidie per vermeden ton CO2 kunnen zo eerder indienen en worden eerder behandeld. De eerste openstelling begint op 10 september en de laatste op 7 oktober. De SDE-regeling vergoedt alleen het verschil tussen de kostprijs van de duurzame techniek en de opbrengst van de geproduceerde duurzame energie of de verminderde CO2-uitstoot.

Wil je de SDE++ subsidie aanvragen voor een vergistingsproject- of installatie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen