Duurzaam nieuws

Verslag HortiContact beurs 2017

De HortiContact beurs is een echte relatiebeurs voor alles wat te maken heeft met glastuinbouw. Deze beurs wordt getypeerd door een hoog ons-kent-ons gehalte wat een laagdrempelige en ontspannen sfeer met zich meebrengt. Hoewel het aantal bezoekers iets afgenomen is ten opzichte van de vorige editie, was de kwaliteit van de bezoekers hoog. Na een aantal zware jaren trekt de glastuinbouwbranche weer iets aan, wat ook een toenemende vraag naar aardwarmte met zich meebrengt. Er zijn een groot aantal goede contacten geweest met beursbezoekers. Hierbij kwamen de verschillende expertises van de diverse partners goed tot hun recht. Daardoor is het mogelijk geweest iedereen goed te woord te staan.

Buiten de contacten met de beursgangers zijn ook de banden tussen de partners stevig aangehaald. Door drie dagen met elkaar op te trekken is er de uitgelezen mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en te leren van elkaars expertise. Met deze vernieuwde energie zal in de komende maanden het project Nature ’s Heat worden afgerond en zullen de nieuwe contacten worden aangeboord.

Op 23 maart wordt er een workshop geothermie gegeven op de locatie van Nature ’s Heat. Hier kan u alles te weten komen over geothermie en eventuele vragen stellen aan de aanwezige partners. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Wim Verhaar. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

allesvergisting