Duurzaam nieuws

Verslag seminar geothermie

Tijdens het seminar geothermie op 10 december jl. vertellen Guus Willemsen (IF Technology), Adri Kuyper (Geothermie Groningen en Ekwadraat) en Klaas de Jong (stichting Warmtenetwerk) over de (on)mogelijkheden van geothermie in combinatie met een warmtenetwerk.

Geothermie markt in Nederland

De middag start met een introductie over de Nederlandse geothermie markt in 2015 door IF Technologie. Het seminar staat in het kader van bodemenergie met dieptes >500 m voor warmteproductie en elektriciteitsproductie.

Het doel van de overheid is om in 2020 11 PJ warmte per jaar op te wekken met geothermie. Op dit moment zijn er twaalf projecten gerealiseerd met een totale opwek van 1500 TJ/jaar. 11 van deze projecten zijn gerealiseerd in de tuinbouw. De gebouwde omgeving heeft echter een veel groter warmteverbruik in verhouding en een meer zekere afzet van de warmte. Toch zijn er nog weinig initiatieven ontwikkeld op het gebied van geothermie in de gebouwde omgeving, bekijk hier de presentatie.

Geothermie Groningen

In Groningen is op dit moment een geothermie project in ontwikkeling. Adri Kuyper, projectmanager geothermie WarmteStad, vertelt over deze ontwikkeling. WarmteStad is een samenwerking van Gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. WarmteStad heeft inmiddels een SDE beschikking, een opsporingsvergunning aardwarmte Groningen en een beschikte garantieregeling aardwarmte (RNES).  Aan de noordwestzijde van Groningen wil WarmteStad in 2016-2017 de boringen uitvoeren naar aardwarmte, waar naar verwachting een temperatuur van 121 °C naar boven zal komen. Op uiterlijk 1 november 2017 zal de bron volledig in werking moeten zijn. WarmteStad wil hier in eerste instantie 3.500 woningen mee verwarmen en in 2024 is het einddoel om 11.700 woningen via een warmtenet op de geothermiebron aan te sluiten. Er zal een warmtenet komen door Groningen met een lengte van ongeveer 11 km. Bekijk hier de presentatie van WarmteStad voor meer details en informatie.

Warmtenetten

Stichting Warmtenetwerk ondersteunt en promoot het aanleggen van warmtenetten in Nederland door middel van kennisoverdracht en samenwerking. Stichting Warmtenetwerk heeft momenteel een netwerk van zo’n 200 deelnemers uit alle sectoren. Warmtenetten zijn flexibel en dienen aangelegd te worden om een aantal redenen:

 • Minder afhankelijkheid van aardgas en olie;
 • Effectieve reductie van emissies van CO2;
 • Verbetering luchtkwaliteit;
 • Lokale werkgelegenheid;
 • Veiliger (geen explosies en geen koolmonoxide vergiftigingen);
 • Stabiele stookkosten voor lange termijn.

Bekijk hier de presentatie van Stichting Warmtenetwerk voor meer informatie en voorbeelden.

Stappenplan geothermie

Indien geothermie u wel interessant lijkt, waar moet u dan beginnen? En welke stappen moet u allemaal doorlopen? Adri Kuyper van Ekwadraat zet het op een rij. Let wel, het ontwikkelen van een geothermie project heeft een looptijd van minimaal 4 jaar. Belangrijk is om een goede regie op het stappenplan aardwarmte te hebben om onnodige kosten te vermijden en de doorlooptijd te verkorten. Bekijk hier de presentatie met het stappenplan.

Kansen geothermie in de omgeving van Zwolle

Tenslotte geeft Guus Willemsen een kijkje in de kansen die de ondergrond biedt in de omgeving van Zwolle. De volgende kansen zijn interessant:

 • Interessant voor diepe geothermie (“conventioneel”):
  • Drenthe: Assen, Emmen (Hoogeveen);
  • Flevoland: Lelystad, Dronten (Almere);
  • Overijssel: Zwolle (Deventer);
  • Gelderland: Westelijke Betuwe, (regio Apeldoorn, Nijkerk).
 • Daarnaast: Laag met Kolenkalk voor ultra diepe geothermie (publiek rapport Hoogeveen)
 • Ondiepe geothermie:
  • Regio Lelystad, NO Polder-Zwolle ( Brussels zand);
  • Grote delen van Gelderland en Flevoland (Formatie van Breda).

Bekijk hier de presentatie.

En nu?

De warmtevraag is er wel, maar wie zorgt ervoor dat die vraag ook wordt samengebundeld en op de markt komt? En wie zorgt ervoor dat het project wordt voorbereid? (opsporingsvergunning, SDE+, garantiefonds, business plan, financiering, afstemming met SodM, ed.)

Neemt u het initiatief?

Presentaties