Duurzaam nieuws

Versterking Ekwadraat Groep

Als één van de pioniers in de markt van duurzame energie advies en duurzame ontwikkeling is Douwe Faber bijna 15 jaar geleden vanuit een heldere visie en ambitie gestart met het opbouwen van Ekwadraat Groep B.V. Inmiddels bestaat de Ekwadraat Groep uit drie takken: advies (Ekwadraat Advies BV), ontwikkeling (Trineco) en een eigen biotechnologie bedrijf (Greenmove Technologies). Er werken een kleine 40 medewerkers in de diverse dochterondernemingen. Momenteel groeit de Ekwadraat Groep met meer dan 20% per jaar. Met de versterking van nieuwe aandeelhouders hoopt Faber de Ekwadraat Groep qua omvang de komende jaren te verdubbelen.

“De markt is klaar om te vergroenen, de investeringsbereidheid is groot en de overheid heeft hoge ambities neergezet in het regeerakkoord. De vraag naar advies- en ontwikkelkracht is hierdoor groot.”, zegt Faber. “Om de markt optimaal te kunnen bedienen en onze plannen waar te kunnen maken zijn er goede mensen, kapitaal en kennis nodig. Met deze nieuwe aandeelhouders is dit drieluik compleet binnen de Ekwadraat Groep, waarmee het bedrijf versterkt wordt en de groei-ambities gerealiseerd kunnen worden.”

Één van de investeerders is Van Rees Management B.V. Van Rees Management steunt jonge bedrijven bij het verbeteren van de wereld door mee te denken, mee te ondernemen en door het beschikbaar stellen van ervaring, netwerk en financiële middelen. Directeur Rob van Rees is een van de oprichters geweest van Greenchoice. Van Rees kent Ekwadraat al geruime tijd en ziet dat het bedrijf aan het begin staat van een volgende fase. “De maatschappij is klaar voor een echte omslag naar een duurzame maatschappij. Hiertoe moet enorm veel werk verricht worden. Gas verdwijnt als verwarmingsbron en fossiele energie wordt vervangen door duurzame vormen. Ekwadraat heeft de kennis en ervaring om hier veel in te betekenen. In feite liggen er zoveel uitdagingen dat Ekwadraat fors zal moeten investeren in groei, dan kan de impact echt groot zijn. Ik draag hier graag aan bij.”

De tweede investeerder is Altus Capital B.V. Altus Capital is een investeringsfonds dat investeert in snelgroeiende ondernemingen door met haar kapitaal, kennis en kunde bij te dragen aan de ontwikkeling van bedrijven. Directeur Tjeerd van der Hoek zegt: “Ekwadraat is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een leidend bedrijf in de markt van duurzame en hernieuwbare energie en samen met de huidige directie streven we ernaar om de groei te versnellen en Ekwadraat verder uit te bouwen.”

vergunning biomassa energie