Duurzaam nieuws

Voorlopige correctiebedragen voor de SDE+ subsidie 2017 zijn bekend

Wat is het correctiebedrag?

Sinds de invoering van de SDE en de SDE+ maakt de overheid gebruik van een onrendabele top subsidie. Dit betekent dat het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerd duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) en de marktprijs wordt vergoed. Als de gasprijs en/of de elektriciteitsprijs stijgt, betekent dit dat de subsidieontvanger minder subsidie van de overheid ontvangt. Daalt daarentegen de energieprijs, dan ontvangt de subsidieontvanger meer subsidie van de overheid.

Verwachting 2017 ook van toepassing op 2016?

De verwachting van de overheid is dat zowel de elektriciteitsprijs als de gasprijs in 2017 lager zal uitpakken dan 2016. Dit betekent dat de voorschotten in 2017 hoger gaan uitpakken.

Daarnaast geeft het voorlopige correctiebedrag van 2017 een goede doorkijk op de definitieve correctiebedragen over 2016. Onze verwachting is dan ook dat de subsidieontvangers bij de definitieve vaststelling over 2016 extra subsidie ontvangen. Dit natuurlijk mits de productie op peil gebleven is en de basisprijs niet is bereikt.

De basisprijs is voor veel categorieën bereikt

Voor iedere productiecategorie wordt naast het SDE-bedrag ook een basisprijs afgesproken. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. Daalt het correctiebedrag(marktprijs) onder de basisprijs, dan ontvangt de subsidieontvanger geen hogere vergoeding. Dit is in onderstaande figuur in het jaar 5 en 6 weergegeven. 

Voor veel categorieën is de basisprijs behaald. Dit valt op als het correctiebedrag hoger uitvalt dan de correctiebedragen van andere jaren. De basisprijs is opgenomen in de beschikking.

Deze installaties zullen volgens de berekeningen een lagere vergoeding ontvangen dan door ECN is berekend om rendabel te draaien.

De nieuwe correctiebedragen

Hier zijn de tabellen weergegeven voor de meeste categorieën. Subsidieontvangers kunnen hier zien of zij meer of minder subsidie ontvangen door te kijken naar de juiste tabel. In de kolom 2016 staat het correctiebedrag waarop het huidig voorschot is berekend. In de kolom 2017 staat waar de voorschotten voor 2017 op berekend zullen worden. Is het bedrag in de kolom 2017 lager, dan worden er hogere voorschotten ontvangen. Let er op dat er een aparte pagina is voor Co-vergisting en Alles-vergisting/GFT-vergisting.

Heeft u vragen over uw specifieke gevolgen voor 2017, dan kunt u ons benaderen voor een berekening.