Kansen voor windprojecten in Fryslân

Wijziging in Verordening Romte Fryslân

De Provinciale Staten van Fryslân besloten in mei van dit jaar dat er ruimte komt voor windenergie. Tot nu toe was het in de provincie niet toegestaan om nieuwe windturbines te realiseren of oude te vervangen. Onder voorwaarden is er nu door de wijziging van Verordening Romte Fryslân 2014 ruimte voor de verschillende ontwikkelingen.

Er is ruimte voor de volgende ontwikkelingen:

  1. Het realiseren van maximaal 3 windturbines met een ashoogte van 15 meter bij agrarische bedrijven. Het maximale opgestelde vermogen moet in lijn zijn met de energiebehoefte van het bedrijf.
     
  2. Het opschalen van bestaande dorpsmolens tot een tiphoogte van 100 meter. Fryslân kent 14 dorpsmolens. Deze komen voor opschaling in aanmerking wanneer de nieuwe turbine op dezelfde plek komt als de oude en alle opbrengsten ten goede komt aan de lokale gemeenschap.
     
  3. Het plaatsen van een nieuwe solitaire turbine met een tiphoogte van 100 meter na sanering van minimaal 100 meter aan oude windturbines. De oude windturbines moeten allemaal een tiphoogte hebben van minimaal 45 meter. De nieuwe turbine mag niet op de Waddeneilanden worden geplaatst. Daarnaast moet een deel van het rendement ten goede komen aan de omgeving.

Vragen over windenergie in Friesland?

Stel ze hieronder gerust!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik beantwoord graag al je vragen over windenergie in Friesland "