Team

Famke Leeuwe

Ik heb in Groningen de opleiding ‘Built Environment’ gevolgd. Hierbij heb ik vanuit planologisch, bouwkundig en civieltechnisch oogpunt gekeken naar verschillende vraagstukken. Klimaatverandering en de schaarste van grondstoffen waren daar onderdeel van. Dit wakkerde mijn interesse in duurzaamheid aan.

De problemen die bij deze thema’s naar voren komen, vragen om een maatschappelijke transitie. Om deze transitie te behalen zullen we fossiele brandstoffen moeten uitfaseren en stap voor stap moeten overgaan op hernieuwbare energiebronnen. Dit is niet alleen een technisch vraagstuk. Het is van groot belang om de bewustwording omtrent de energietransitie uit te breiden, zodat er vanuit verschillende perspectieven gewerkt wordt aan de bredere transitie.

Als adviseur energietransitie bij Ekwadraat wil ik mijn kennis en ervaring delen en vergroten. Door in contact te komen met personen die vanuit een andere optiek naar duurzaamheid kijken, ontstaan creatieve en innovatieve oplossingen. Het meenemen van de belangen van diverse stakeholders in het proces zorgt voor een gedragen plan. Dit maakt de versnelling van de energietransitie mogelijk.

Energiek & Leergierig

Famke Leeuwe

Contactgegevens

Projecten

Blogs

13 april 2022 16:40 Participatie binnen de wijkuitvoeringsplannen