Verduurzaming CONO Kaasmakers

De aanleiding

CONO Kaasmakers is een Coöperatie met meer dan 400 melkveehouders in Noord-Holland welke al ruim 120 jaar toonaangevende kaas maakt. Wie kent niet de Beemsterkaas! Ekwadraat ondersteunt al jaren bij de energie- en klimaatvraagstukken van CONO Kaasmakers. Afgelopen anderhalf jaar hebben wij vanuit Ekwadraat CONO Kaasmakers intensief begeleid om hun klimaatambities vorm te geven en hier concrete maatregelen aan te koppelen. Dit in de vorm van een routekaart.

De ambitie van CONO kaasmakers is: Klimaatpositief in 2030; van koeienbek tot winkelrek. Dit betekent dat zij netto meer broeikasgassen uit de atmosfeer willen halen, dan zelf in hun hele kaasketen uitstoten.

 

Bekijk hier de routekaart die wij voor CONO Kaasmakers hebben gemaakt:  Routekaart CONO klimaatpositief

Datum

Juni 2021 - december 2022
 

Opdrachtgever

CONO Kaasmakers

Specialisaties

Energiebesparing
Verduurzaming
Emissiereductie
CO2 footprint
Congestie
E-boiler
Groen gas
Waterstof

 

De ambitie van CONO kaasmakers is om klimaatpositief te zijn in 2023; van koeienbek tot winkelrek. Dit betekent dat zij netto meer broeikasgassen uit de atmosfeer willen halen, dan zelf in hun hele kaasketen uitstoten.

Aanpak en resultaat

De afbakening en focus van de opdracht was het realiseren van een klimaatpositieve productielocatie aan de Rijperweg in de Beemster waar de kaasmakerij gevestigd is. Gezamenlijk met de interne duurzaamheidsprojectgroep van CONO is een routekaart opgesteld waarmee deze ambitie gehaald kan worden. Hiervoor is een intensief proces doorlopen:  

  • Het bepalen van de scope 
  • Het organiseren van een brainstorm om maatregelen en beoordelingscriteria met weging op te halen 
  • Het vaststellen van een haalbare maatregelenlijst en na weging en beoordeling het vertalen van al deze maatregelen in de routekaart. 

De routekaart geeft een overzicht van de maatregelen met bijbehorende acties die op korte termijn en op langere termijn uitgevoerd kunnen worden om tot Klimaatpositief te komen.  

Nu nadat de routekaart is opgeleverd komt natuurlijk het echte werk; het uitvoeren van de maatregelen. Ook bij de realisatie van de maatregelen uit de routekaart begeleiden wij CONO Kaasmakers opnieuw op verschillende fronten. Denk aan de aanvraag van subsidies voor diverse maatregelen, ondersteuning bij de aanwezige netcongestie en het opstarten van lokale binding met diverse stakeholders zoals overheden. 
 
De overheden bijvoorbeeld, zijn volop bezig met het vormgeven en uitwerken van hun verduurzamingsambities, waarbij mogelijk koppelkansen zijn met de ambitie vanuit CONO Kaasmakers. Daarnaast zijn er op de productielocatie zelf onvoldoende mogelijkheden om de eigen energievraag volledig duurzaam op te wekken. Hierin wordt samenwerking met andere partijen gezocht, die de locatie mogelijk kunnen voorzien van bijvoorbeeld hun restwarmte. 

 

"Ook een routekaart opstellen voor jouw organisatie? Ik help graag!"

Jan Zuidema

Senior adviseur

Gerelateerde projecten