BioLNG produceren en vermarkten

Vloeibaar bio-methaan

Bio-LNG staat voor Bio Liquid Natural Gas en het betekent vloeibaar bio-methaan (op ca. -162 oC). Op deze temperatuur is het een kleurloos, geurloos en niet-corrosief vloeistof. Een voordeel van Bio-LNG t.o.v. LNG is dat het van een biologische oorsprong komt. Een ander voordeel van Bio-LNG is dat het ongeveer 600 keer compacter is dan in gasvorm. Dit brengt met zich mee dat er andere transportvormen mogelijk maken om grote hoeveelheden bio-methaan af te zetten.

De productie van BioLNG

BioLNG kan worden geproduceerd door biogas of groen gas (van bijvoorbeeld vergisters en/of opwerkerinstallatie) te koelen tot -162 graden Celsius waardoor uiteindelijk alleen vloeibare bio-methaan overblijft. Deze koude temperatuur kan worden bereikt door het toepassen van cryogene technieken. Cryogene technieken zorgt er voor dat verschillende componenten (methaan, koolstofdioxide, stikstof, etc.) in biogas van gasvormig tot vloeibaar worden gemaakt. In het vervolgproces kan dit vervolgens van elkaar worden gescheiden. De componenten worden gesepareerd van elkaar doordat elk van deze componenten een andere condensatietemperatuur heeft.

Cryogene techniek voorbeelden:

 • Cascade cycle
  - Dit is een oud cryogene LNG-technologie en wordt toegepast op minder dan 5% van de wereldwijde LNG-productie. De efficiency is ongeveer 0,55 kWh/kg LNG. (0,55 kWh nodig om 1 kg LNG te maken bij de liquificering van aardgas naar LNG)
 • C3MR cycle (propane precooled mixed refrigerant process
  - Dit is het meest gebruikte techniek om aardgas vloeibaar te maken. Deze techniek wordt toegepast op ongeveer 75% van de wereldwijde LNG-productie. De efficiency is ongeveer 0,35 kWh/kg LNG.
 • Dual C3MR cycle/ Dual MR cycle/ Mixed Fluid Cascade
  - Dit zijn de nieuwe opkomende cryogene technieken. De efficiency is < 0,3 kWh/kg LNG.

Meer over biogas/groen gas

Het transporteren van Bio-LNG 

Mondiale distributie
Bio-LNG kan net als gewone LNG worden getransporteerd in tankers. Ook al wordt het op koude temperaturen gehouden, het gemiddelde thermische verdampingsverlies is ongeveer 0,15% per dag. Het verdampingsverlies kan onder andere worden gebruikt om de tanker aan te drijven of het kan worden verbrand voor elektriciteit om Bio-LNG koud te houden. Een risico met het vervoeren van Bio-LNG is dat er ‘sloshing’ kan optreden als de opslag in de tanker niet vol genoeg zit. 

Binnenlandse distributie
Op nationaal niveau kan (Bio-)LNG worden vervoerd per vrachtwagen of binnenvaartschepen.

Toepassingen (Bio-)LNG

(Bio-)LNG wordt voornamelijk toegepast voor de transportsector. Hieronder zijn drie voorbeelden

 1. (Bio-)LNG kan worden gebruikt voor het vergroenen van een wagenpark met bijvoorbeeld zware transport.
 2. Het kan worden ingezet voor treinen die worden aangedreven door (Bio-)LNG.
 3. (Bio-)LNG kan worden gebruikt voor de maritieme sector, denk hierbij aan vrachtschepen of schepen voor het vervoer van mensen.

Vermarkten van bio-LNG naast afzet

Het is mogelijk om bio-LNG met bilaterale (internationale) contracten te vermarkten, zodat het bio-LNG direct aan een afnemer verkocht wordt. Andere mogelijkheden voor de bio-LNG zijn de SDE++-subsidie en de Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s). 

Om in aanmerking voor HBE’s te komen, dient een bedrijf eerst gecertificeerd te worden. Een van de mogelijkheden is om ISCC gecertificeerd te worden. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen avoordat het in aanmerking komt voor de ISCC certificering. Ekwadraat heeft ervaring met dit proces en kan helpen om een ISCC certificering te krijgen.
Een mogelijke afzetmarkt voor bio-LNG, zijn de HBE’s. Door gebruik te maken van de HBE’s kan de transportsector voldoen aan de bijmengverplichtingen die vanuit Europese, en daaruit voortvloeiende Nederlandse, wetgeving worden opgelegd. De waarde van de HBE’s heeft op dit moment een significant hogere vergoeding ten opzichte van de SDE++-vergoeding. 
 

Aan de slag

Wil je aan de slag met het produceren, gebruiken of vermarkten van BioLNG? Wij helpen je graag verder!

Gaan we samen jouw BioLNG produceren of vermarkten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Als expert duurzaam gas help ik je graag met al je vragen over BioLNG!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas