HBE route voor gasproducenten

Het nieuwe verdienmodel

Volgens de herziene richtlijn ‘hernieuwbare energie’ moet er vanaf 2030 in vervoer minimaal 14% van de te gebruiken energie uit hernieuwbare energie bestaan. Met hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) kunnen leveranciers van de transportbrandstoffen voldoen aan deze nieuwe richtlijnen. Producenten van hernieuwbaar gas, bijvoorbeeld GroenGas) kunnen met  de juiste certificering  HBE’s verkrijgen. Deze HBE’s zijn op het moment erg populair waardoor het interessant kan zijn om uw productie gedeeltelijk of geheel om te zetten naar HBE’s. De vergoeding voor groengas kan daarmee oplopen tot wel 50 cent per Nm³ exclusief de gaswaarde zelf.

Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s)

Eén HBE geeft 1GJ hernieuwbare energie weer. Uit handelsinformatie blijkt dat een HBE in afgelopen jaren tussen € 5,50 en € 6,50 waard was. Dit overstijgt de vergoeding uit de SDE. Met het kiezen voor de HBE-route ziet een producent af van zijn SDE-subsidie voor die betreffende maand(en), maar de SDE-subsidie blijft als vangnet behouden.
Een producent van groengas registreert zijn productie bij Vertogas, zij maken hiervoor certificaten en koppelen deze aan een SDE+ beschikking. Voor groengas producenten is het echter ook mogelijk om de Vertogas certificaten te koppelen aan een bedrijf die het aardgas in de transportsector brengt, zoals Pitpoint en Orangegas. Wanneer hiervoor wordt gekozen kunnen de partijen die het aardgas leveren (als transportbrandstof) de certificaten van Vertogas gebruiken om HBE’s te maken, mits deze leveringen comfort de voorwaarden worden ingeboekt op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Deze HBE’s kunnen door brandstof leveranciers weer gebruikt worden om een tekort qua inzet van hernieuwbare gassen aan te vullen. 

Wanneer een bedrijf de duurzaamheid van biobrandstoffen niet kan aantonen ontvangt deze geen HBE’s. Systemen, zoals ISCC en NTA8080, die wel voldoen aan de eisen worden door de Europese commissie voor 5 jaar erkend.

Er zijn verschillende soorten HBE’s (conventioneel, geavanceerd en overig), deze worden verdeeld aan de hand van de gebruikte grondstoffen. De beloning in HBE’s wordt gebaseerd op de soort grondstof waaruit een biobrandstof is geproduceerd. De grondstof waaruit de biobrandstof is geproduceerd bepaalt ook of de biobrandstof in aanmerking komt voor dubbeltelling. Het is daarom van belang voor de producent dat de installatie is gecertificeerd, hieruit blijkt namelijk de herkomst van de biomassa en daarmee de waarde uit de HBE’s.. 


 

Gratis subsidiescan

Welke subsidies passen bij uw project?
Analyse uit 100+ subsidies en regelingen.

 

Beginnen met het gebruik van hernieuwbare brandstofeenheden

Minimaal 3 maanden voordat een producent besluit gebruik te maken van HBE’s dient dit kenbaar gemaakt te worden aan zowel Vertogas als RVO. Voor het ontvangen van HBE’s moeten de GVO’s voorafgaand de inboeking zijn overgeboekt naar de rekening van de Nederlandse Emissie-autoriteit, de NEa.
Wilt u gebruik maken van HBE’s en bent u benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Wij kunnen u ondersteunen met de volgende werkzaamheden: 
1.    business case, 
2.    begeleiden overstap naar hernieuwbare brandstofeenheden en ombouwen naar groen gas, 
3.    beheren en bijhouden continue administratie en het opstellen van de eindgebruikersrekening.

Aan de slag met de nieuwe HBE's
 

Vragen over de nieuwe HBE subsidies? Hulp nodig bij het aanvragen van HBE's? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik kan u helpen met de switch naar HBE"

Mark Maljaars

Adviseur subsidies & PPA