HBE route voor gasproducenten

Het nieuwe verdienmodel

Volgens de herziene richtlijn ‘hernieuwbare energie’, de RED I, moet er vanaf 2030 in vervoer minimaal 14% van de te gebruiken energie uit hernieuwbare energie bestaan. Met hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) kunnen leveranciers van de transportbrandstoffen voldoen aan deze nieuwe richtlijnen. Producenten van groen gas kunnen met de juiste certificering HBE’s verkrijgen. Deze prijs van HBE’s is de afgelopen tijd flink gestegen, waardoor het interessant kan zijn om uw productie gedeeltelijk of geheel om te zetten naar HBE’s. Uit handelsinformatie blijkt dat een HBE in afgelopen tijd tussen € 13,00 en € 16,00 (per GJ) waard was. Na dubbeltelling overstijgt dit vergoeding vanuit de SDE-subsidie. De vergoeding voor groengas kan daarmee oplopen tot meer dan 1 euro per Nm³.

Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s)

Eén HBE staat voor 1 GJ hernieuwbare energie die is geleverd aan de transportsector. Er zijn drie verschillende soorten HBE’s (conventioneel, geavanceerd en overig). Het type HBE wordt bepaald aan de hand van de gebruikte grondstoffen. De grondstof waaruit de biobrandstof is geproduceerd bepaalt ook of de biobrandstof in aanmerking komt voor dubbeltelling. Het is daarom van belang voor de producent dat de installatie beschikt over een duurzaamheidscertificaat (bijvoorbeeld ISCC of NTA8080), waaruit de herkomst van de biomassa blijkt. Wanneer een bedrijf de herkomst van biobrandstoffen niet kan aantonen, ontvangt deze geen HBE’s. 

Installatie ombouwen naar groen gas

Veel installaties lopen in de komende jaren uit de SDE-subsidie, wat betekent dat (zonder een nieuwe beschikking) de onrendabele top niet langer vergoed wordt. O.a. door stijgende biomassakosten is het in de meeste gevallen niet haalbaar om de installatie zonder SDE-subsidie draaiende te houden als het gas op de traditionele manier vermarkt wordt. Bij de traditionele manier werd het groene gas tegen de marktprijs verkocht en werd er ook een vergoeding betaald voor de Garanties van Oorsprong.

Als gevolg van de bijmengverplichting, biedt de HBE-route een steeds aantrekkelijker alternatief voor biogasproducenten. Door het biogas op te waarderen en/of te vervloeien tot Bio-LNG, ontstaan er meerdere mogelijkheden om te voldoen aan de bijmengverplichtingen in de transportsector. Ekwadraat is nauw betrokken bij het faciliteren van de ombouw van WKK’s naar groen gas. Door de mogelijkheid om HBE’s potentieel dubbel te tellen en de stijgende waarde van HBE’s, hebben de eerste producenten inmiddels de beslissing genomen om de huidige installatie om te bouwen naar hernieuwbaar gas en dit op de HBE-route te verkopen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden met HBE’s, kunnen bestaande biogasinstallaties na afloop van de subsidieperiode van de SDE in gebruik blijven. 
 

Hernieuwbare brandstof

HBE route

Aan de slag met de nieuwe HBE's
 

Vragen over de nieuwe HBE subsidies? Hulp nodig bij het aanvragen van HBE's? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik kan helpen met de switch naar HBE"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas