ISCC

International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

ISCC streeft naar de implementatie van de hoogste duurzaamheidseisen. ISCC wil in wereldwijde toeleveringsketens bijdragen aan de implementatie van ecologisch, sociale en economische duurzame productie en gebruik. De manier waarop dit gedaan wordt is:

  • door het implementeren van sociale en ecologisch duurzaamheidscriteria;
  • het bewaken van toeleveringsketens zonder ontbossing;
  • het vermijden van omschakeling van biodivers grasland;
  • broeikasgassen berekenen en verminderen;
  • traceerbaarheid tot stand brengen in wereldwijde toeleveringsketens.

ISCC certificering is ook van belang voor de beloning in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)

Meer over financieel management:

Terug naar home

Wanneer levert ISCC meer op dan andere subsidiemogelijkheden?

In sommige gevallen levert ISCC meer subsidie op dan de andere subsidiemogelijkheden. Wat hierbij belangrijk is, is dat er kan worden aangetoond dat biogas duurzaam is geproduceerd en dat er zo weinig mogelijk producten worden gebruikt die nog een alternatieve, hoogwaardigere toepassing hebben. Hierbij kun je denken aan menselijke of dierlijke consumptie in plaat van voeding voor biovergistingsinstallaties. 

Sinds 1 juli 2021 geldt niet langer de RED I als uitgangspunt voor de ISCC certificering, maar wordt de RED II als uitgangspunt genomen. RED II staat kort voor de tweede fase van de Renewable Energy Directive. In RED II zijn de doelen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix verder toegenomen. Waar RED I een finaal aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix in Europa van 20% nastreefde, is dit bij RED II verhoogd naar 32%. ISCC hanteert sinds 1 juli 2021 als uitgangspunt dat biobrandstoffen een minimale CO2-reductie van 60% dienen te hebben ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Hiernaast kun je een stappenplan downloaden waarin wij de vier stappen binnen het ISCC-traject doorlopen. Ekwadraat heeft ervaring met het begeleiden van het aanvragen van ISCC-certificering. Heb je vragen of hulp nodig voor een ISCC-aanvraag, neem dan contact met ons op, dan kunnen wij je informeren en helpen in dit proces.

Download hieronder het ISCC stappenplan

Om een beter beeld te krijgen van het ISCC-traject hebben we een stappenplan gemaakt.

 

Kunnen wij helpen bij een ISCC certificering?


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik begeleid graag jouw certificeringstraject"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas