Financieel management

Financieel management

Naast technische, maatschappelijke, milieukundige aspecten van een project zijn er verschillende financiële mogelijkheden, regelingen en eisen die van toepassing kunnen zijn om de uitvoering, realisatie en business case van jouw duurzame project rendabeler te maken. Wij kunnen helpen om het beste uit deze financiële mogelijkheden te halen. Ekwadraat kan helpen op het gebied van financieel management met kennis en expertise van de volgende onderwerpen: 

Meer over financieel management:

Terug naar home

ISCC certificering aanvragen

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) is een certificering wat streeft naar de hoogste duurzaamheidseisen. Dit qua ecologisch, sociaal en economisch duurzame productie en gebruik voor toeleveringsketens. ISCC certificering kan van financieel belang zijn voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Producenten van hernieuwbare brandstoffen kunnen in aanmerking komen voor beloning in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s). HBE’s kunnen verhandeld worden door leveranciers van brandstoffen om aan de verplichtingen qua inzet van hernieuwbare brandstoffen te voldoen. Er zijn verschillende HBE’s die uitgegeven kunnen worden o.a. HBE-Geavanceerd, HBE-Conventioneel of HBE-Overig. Deze HBE’s kunnen ook dubbel geteld worden. De eigenschappen van de HBE’s worden voor duurzame biobrandstoffen in belangrijke mate bepaald door de grondstof waaruit deze geproduceerd zijn. Om de beloning in HBE’s te kunnen krijgen, is het belangrijk om een installatie te certificeren (ISCC of NTA8080). Voor producenten van biogas is dit een mogelijkheid om van te profiteren. In sommige gevallen kunnen HBE’s meer inkomsten genereren dan subsidies

ISCC

Garantie van Oorsprong (GvO’s) 

Garanties van Oorsprong (GvO) zijn certificaten die ontwikkeld zijn om aan te tonen dat geproduceerde energie en energiedragers duurzaam zijn en waar vandaan ze afkomstig zijn. GvO’s worden aan producenten uitgereikt naar rato van 1 GvO per megawattuur productie. Een eindgebruiker kan aan de hand van GvO’s aantonen dat hij/zij duurzame energie gebruikt. GvO’s zijn ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een SDE subsidie. De afgifte en administratie van GvO’s wordt in Nederland gedaan door CertiQ en voor hernieuwbaar gas is dit Vertogas. GvO’s zijn van financieel belang omdat deze verhandeld kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat de GvO’s niet fysiek gekoppeld zijn aan de te leveren stroom en internationaal verhandeld kunnen worden. GvO’s zijn dan als ware een handelswaar en er zijn verschillende opties om financieel van te profiteren. GvO’s kunnen gekoppeld aan de productie door de energieafnemer gekocht worden, maar ook op zichzelf verkocht worden. 

GVO's

Power Purchase Agreement (PPA)

Zoals in de afgelopen jaren, gaat er in de toekomst het aandeel duurzame energie in de energiemix stijgen. De productiepatronen zullen dan ook veranderen, wat op zijn beurt invloed heeft op de prijsvorming van de geproduceerde elektriciteit. Veel duurzame projecten zijn momenteel afhankelijk van SDE subsidies, maar naarmate de kosten van deze technieken lager worden, komen ze minder in aanmerking voor subsidies. De projecten zullen steeds meer afhankelijk worden van de marktprijs en de mogelijkheid om een Power Purchase Agreement (PPA) te sluiten wordt des te belangrijker. Een PPA laat een producent kiezen hoe de opgewekte stroom verhandeld en verkocht wordt op de markt. Een PPA geeft de producent verschillende keuzes, waar hij/zij de stroom kan verkopen. De keuze van welke markt(en) voor het verkopen van de stroom hangt af van de risicobereidheid van de producent. 

PPA

Financiële due diligence

Financiers en ontwikkelaars willen graag zekerheid bij het investeren in een project. Om deze zekerheid te krijgen vragen de financiers en ontwikkelaars vaak voor een due diligence onderzoek voor hun investeringen en projecten. Een due diligence is een uitgebreide analyse van een investering om te zorgen dat financiële- en juridische risico’s geminimaliseerd zijn. Een due diligence onderzoek kan op verschillende aspecten gedaan worden zoals technisch, sociaal economisch en milieu. De aspecten kunnen ook geïntegreerd worden wat een multicriteria-analyse (MCA) wordt.

Due Diligence

Kunnen wij helpen bij de financiële kant van jouw duurzame project?


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik geef graag advies over de financiële kant van jouw project"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie