Due Diligence

Een due dilegence kan worden gezien als een soort ‘second opinion’ of als toetsing en onderbouwing van een business plan van een investering of projectontwikkeling. Due dilegence wordt vaak gevraagd door of voor financiers van projecten. Denk aan pv-panelen projecten, biomassa installaties etc. Ekwadraat voert doorlopend due diligence onderzoeken uit voor bijvoorbeeld ontwikkelaars en financiers.

Due Diligence onderzoek

Zowel banken als investeringsmaatschappijen hebben een aantal instrumenten om risico’s te beheersen. Eén van deze instrumenten is het due diligence onderzoek. Een due diligence is een beoordeling van een reeks documenten waaronder financiële- en technische haalbaarheidsrapportages, risicoanalyses en additionele verificatierapporten en rekenmethodieken.

Deze documenten dienen als bewijs bij een investering dat eventuele financiële- en juridische risico’s zijn uitgesloten of tot een minimum gebracht. Dit gaat verder dan de toelichtingen op deze betreffende onderdelen binnen een investeringsvoorstel. Voor productie-installaties worden aanvullend Technische Due Diligence (TDD) rapportages opgesteld om specifiek inzicht te geven in de operationele eigenschappen zoals onderhoud en vereiste herinvesteringen gedurende de looptijd van de exploitatie.

De impact van de bedrijfsactiviteit op het milieu wordt getoetst in de Environmental Due Diligence (EDD). Onderdelen die hieronder vallen zijn: LCA- en emissiestudies die inzicht geven in de uitstoot. Uitstoot van bijvoorbeeld stikstof, CO2 en methaan én hoe deze waarden zich verhouden tot alternatieve bedrijfsactiviteiten, productie- en/of verwerkingsprocessen. 
 

Meer over financieel management:

Terug naar home

Hoe kan Ekwadraat je helpen bij het Due Diligence onderzoek?

Onze specialisten binnen Ekwadraat toetsen uitgangspunten op wetenschappelijk onderbouwing en passen brongegevens toe op basis van praktijk- en/of pilotreferenties. Door gebruik te maken van een gestandaardiseerde rekensystematiek wordt gedegen inzicht gegenereerd in de impact en risico’s op het milieu.

Steeds vaker komt de wens van financiële instellingen om naast de milieu-impact ook de sociaal economische impact mee te nemen binnen het due diligence proces. Hiervoor wordt een specifieke multicriteria-analyse (MCA) opgesteld dat inzicht geeft in factoren zoals circulaire economie, energietransitie, ecologie en biodiversiteit. 

Kunnen wij helpen om de financiële haalbaarheid van jouw duurzame project te berekenen?


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag verder!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas