Thermografisch onderzoek

 

Thermografisch onderzoek

Een thermografisch onderzoek is een analyse naar de onzichtbare problemen op het gebied van warmteverlies in uw gebouw of proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. Warmteverlies kan ontstaan door meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld onvoldoende isolatie. Met een thermografisch onderzoek worden deze oorzaken zichtbaar gemaakt. Hiermee weet u waar en waarom er warmte weglekt uit uw gebouw.

Onderstaande afbeelding is van een sporthal. De rode plekken op het plafond en de muur geven aan waar de warmte naar toe stroomt en de paars/blauwe plekken geven aan waar kou naar binnenstroomt. U kunt zich voorstellen hoeveel hier op verwarmingskosten bespaard kan worden als de hal luchtdicht en goed geïsoleerd is. 

thermografisch onderzoek voorbeeld

Is een thermografisch onderzoek interessant voor mijn bedrijf?


Een gebouw waar veel warmteverlies is kan erg oncomfortabel zijn. Zo kan het in bepaalde plekken van een gebouw koud en tochtig aanvoelen, terwijl hier op andere plekken niks van te merken is. Om dit te compenseren wordt de verwarming vaak hoger gezet. Hierdoor wordt veel energie verspild. 

Een thermografisch onderzoek zorgt dus voor een beter comfort in het gebouw en zorgt ervoor dat u flink op energie kunt besparen. Om te bepalen of u een te hoog jaarlijks gasverbruik heeft, kunt u de volgende formule gebruiken:

 gasverbruik(m^3 )  /  oppervlakte(m^2)

Als de uitkomst van deze breuk hoger is dan 10, dan raden wij u aan om een onderzoek met de warmtebeeldcamera uit te laten voeren. In de meeste gevallen is het aan te raden om gebouwen die voor 2000 gebouwd zijn te onderzoeken met een warmtebeeldcamera.


Zichtbaar maken van gebreken

Met een thermografisch onderzoek kunnen de volgende gebreken worden gedetecteerd:


Het onderzoek maakt deze gebreken zichtbaar. Hiermee kunt u gericht isolatieproblemen oplossen, waardoor het mogelijk is om de isolatiewaarde van het pand te verbeteren en tocht en kou tegen te gaan. Daarnaast kan door deze maatregelen het energielabel van het pand verbeterd worden.

Tenslotte is een thermografisch onderzoek een goede aanvulling op het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek, EED Energie-audit of erkende maatregelen scan.

thermografisch onderzoek gebouw