Blowerdoortest

De blowerdoortest

Een blowerdoortest is de oplossing wanneer u last heeft van tocht in uw gebouw. Wanneer uw gebouw niet voldoende luchtdicht is, dan heeft u niet alleen een onnodig hoge energierekening, maar er ontstaan ook allerlei comfortproblemen. Het is daarom erg belangrijk dat de gebouwschil een hoge luchtdichtheid heeft. Wanneer dit niet zo is, ontsnapt namelijk veel warmte en ervaren gebruikers een oncomfortabel binnenklimaat door tocht.

Het is dus van belang om een luchtdichte gebouwschil te hebben. Het is echter met het blote oog niet mogelijk om de luchtdichtheid van het gebouw te onderzoeken. Om dit toch te kunnen testen is de blowerdoortest ontwikkeld. In dit artikel bespreken we alles omtrent de blowerdoortest en wanneer het handig is om een test te laten uitvoeren.
 

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest maakt gebruik van het drukverschil tussen verschillende ruimtes. Met een krachtige ventilator wordt een afgesloten ruimte op boven- of onderdruk gezet. Hierdoor ontstaat een drukverschil met andere ruimtes. De blowerdoor geeft aan hoeveel lucht er nodig is om het beoogde drukverschil te halen. Dit geeft een indicatie van de luchtdichtheid van de gebouwschil.

Wanneer is vastgesteld dat de luchtdichtheid niet optimaal is, wordt een rooktest uitgevoerd.

 

Wat is een rooktest?

Met een rooktest worden de luchtlekkages in een gebouw of ruimte zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een rookmachine. Allereerst wordt het gebouw of de ruimte wederom op boven- of onderdruk is gezet. Vervolgens loopt de blowerdoor specialist met een rookmachine langs de buitenwanden. Wanneer er een luchtlekkage is zal de rook, door het drukverschil, hiernaartoe bewegen.

De specialist bekijkt waar er rook uit de ruimte ontsnapt. Dit wordt vastgelegd met een speciale camera. Met deze beelden kunt u aantonen waar de luchtdichtheid ondermaats is. 


Waarom een blowerdoor- en rooktest uitvoeren?

Er zijn een aantal situaties waarin het zinvol is om een blowerdoortest uit te voeren:

  •     Als er in (delen van) het gebouw veel tocht voelbaar is
  •     Als u moeite heeft met het verwarmen van (delen van) het gebouw
  •     Wanneer uw gebouw voor 2000 gebouwd is
  •     Tijdens de oplevering om te controleren of aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan
  •     Als u een hoog gasverbruik heeft ten opzichte van de oppervlakte

Om te bepalen of u een hoog gasverbruik heeft, kunt u de volgende rekensom hanteren: 
 

gasverbruik(m^3 )  /   oppervlakte(m^2)


Als de uitkomst van deze breuk hoger is dan 10, dan raden wij u aan om een onderzoek uit te laten voeren. In de meeste gevallen is het aan te raden om gebouwen die voor 2000 gebouwd zijn te onderzoeken met een blowerdoortest of met een thermografisch onderzoek.
 

Blowerdoortest uitvoeren

Wilt u een blowerdoortest uit laten voeren of bent u benieuwd of een blowerdoortest interessant is voor uw gebouw? Neem dan contact met ons op. Onze gecertificeerde adviseurs zijn experts op het gebied van luchtdichtheid. Zij vertellen u graag welke mogelijkheden er zijn voor uw gebouw.
 

Toonaangevende projecten