Duurzaam nieuws

Ben ik als bedrijf verplicht om energie te besparen?

Erkende maatregelen

Bedrijven zullen steeds meer te maken krijgen met verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Waar de maatregelen voor duurzaamheid enkel stimulerend van aard zijn, zie je bij energiebesparing steeds meer verplichtende maatregelen ontstaan. Op dit moment geldt dat (uitzonderingen daargelaten) bedrijven met een verbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas verplicht zijn om alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen.  Dit geldt al voor bedrijven met een kantoorpand vanaf 500m² en 20 werknemers. Om bedrijven een idee te geven over welke maatregelen er genomen dienen te worden zijn er erkende maatregellijsten (eml) opgesteld. Dit zijn maatregelen (per sector) die over het algemeen binnen vijf jaar terugverdiend zijn. Let op: het is niet verstandig om deze zomaar 1 op 1 over te nemen. U kunt het beste eerst een onderzoek laten doen naar alle besparingsmogelijkheden, waaronder de erkende maatregelen, om vervolgens de rendabele maatregelen door te laten voeren. Het is namelijk niet zo dat alle erkende maatregelen voor uw bedrijf interessant zullen zijn.

EED Energie-audit

Daarnaast zijn grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers en/of 50 miljoen omzet verplicht om elke 4 jaar een energie-audit bij het bevoegd gezag aan te leveren. Deze verplichting komt voort uit de Europese Efficiency Directive (EED).  In de energie-audit dient te worden ingegaan op: het huidige verbruik, energiemanagement, vervoersmaatregelen en besparingsmaatregelen. De besparingsmaatregelen moeten doorgevoerd worden als ze binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Of de vervoersmaatregelen doorgevoerd moeten worden hangt af van een aantal factoren, waaronder de gereden kilometers ( >1.000.000) en de grootte van het wagenpark ( > 10 vrachtwagens).

Energielabels

Tenslotte zijn de eisen voor energie labels ook aangescherpt. Minister Kamp heeft bepaald dat alle kantoren in 2023 minimaal label C moeten hebben, anders mogen deze niet meer gebruikt worden. Label C ligt voor kantoren met een huidig label D, E of F meestal binnen handbereik zonder dat daar ingewikkelde (bouwkundige) aanpassingen voor gedaan moeten worden. Kantoren met label G moeten vaak bouwkundige ingrepen, waaronder isolatie, ondergaan. De banken, waaronder ING en ABN Amro, nemen ook een steeds stelliger standpunt in. Zij willen na 2017 geen kantoren meer financieren met een label hoger dan label C.

En nu?

Kortom, er komt vanuit verschillende kanten wetgeving op u af, die steeds strenger begint te worden. Hierdoor kan het lastig zijn voor u om te begrijpen wat er nou precies van u verlangd wordt. Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000m³ gas verbruikt is ons advies om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Voor grote bedrijven is de EED Energie-audit een goed startpunt. In deze onderzoeken worden alle maatregelen met een t.v.t. onder de 5 jaar geïdentificeerd, ook op vervoersgebied als uw bedrijf onder deze verplichting valt. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden bij kantoren de belangrijkste maatregelen eerst uitgevoerd, zodat u in afzienbare tijd energielabel C bereikt. Het uitvoeren van deze maatregelen levert niet alleen geld op, maar er zijn ook nog eens aanvullende subsidiemogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek. Door hier slim gebruik van te maken kunt u van deze verplichting een kans maken. Hiermee verlaagt u niet alleen uw energierekening, maar veel belangrijker nog: u draagt actief bij aan het verbeteren van het klimaat. 

Geschreven door: Niels Olivier, 13-3-2017 

energie investeringsaftrek