Productie van Bio-LNG wordt subsidiabel

Naar verwachting zal dit jaar voor het eerst de productie van bio-LNG subsidiabel worden binnen de SDE++-regeling. De inzet van deze duurzame brandstof voor zwaar transport (schepen en vrachtauto’s) past binnen de huidige doelstelling van de SDE++-regeling waarmee wordt beoogd om de productie van hernieuwbare energie en CO2-reductie te stimuleren. Omdat Bio-LNG in vergelijking met diesel een veel lagere CO2-uitstoot heeft, draagt het gebruik van deze brandstof bij aan schoner transport en daarmee aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Wat is Bio-LNG?

Bio-LNG is vloeibaar gemaakt gas dat wordt verkregen uit vergisting van organisch materiaal, bijvoorbeeld mest of plantenresten. Om bio-LNG te maken wordenmest en andere soorten biomassa omgezet in biogas. Dit biogas wordt vervolgens opgewerkt tot biomethaan door verontreinigingen en CO2 uit het biogas te halen. Bij deze stap wordt het biogas opgewerkt tot een zuiverheid van 96-99%. De laatste stap omvat het liquefactieproces, waarbij biomethaan wordt afgekoeld en daarmee wordt omgezet in bio-LNG. Bio-LNG kan worden ingezet als brandstof voor zware transportdoeleinden, zoals binnen de scheepvaart of in vrachtwagens. 

Bio-LNG categorieën binnen SDE++

In het eindadvies van PBL wordt geadviseerd om twee nieuwe categorieën toe te voegen voor de productie van bio-LNG: uit mono-mestvergisting en daarnaast uit grootschalige (alles)vergisting. Deze categorieën omvatten, naast het vergistingsproces, ook het liquefactieproces dat biomethaan naar de vloeibare fase brengt. Onderstaand worden een aantal SDE++-kengetallen benoemd, zoals door PBL geadviseerd.

 

Categorie

Basisbedrag SDE++ 2021 [€/kWh]

Voorlopig correctiebedrag [€/kWh]

Vollasturen [uur/jaar]

Looptijd subsidie [jaar]

Bio-LNG uit monomestvergisting

0,0880

0,0179

8000

12

Bio-LNG uit allesvergisting

0,0814

0,0936

8000

12

 

SDE++ voor uw bio-LNG project?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een SDE++-subsidie voor uw Bio-LNG project? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen naar aanleiding dit bericht? Stel ze dan gerust via het contactformulier of aan mij!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte