Team

Ruud van Aart

De wereldwijde maar ook de Nederlandse energiebehoefte bestaat voor het grootste deel uit warmte. Warmte is nodig voor het verwarmen van woningen en kantoren maar is ook nodig in de industrie om producten te kunnen maken zoals papier, staal en voedingsmiddelen. Zelfs voor de productie van elektriciteit wordt er voornamelijk warmte gebruikt doormiddel van stoomturbines. De grote variatie waarvoor warmte ingezet kan worden en de complexiteit maakt deze vorm van energie verduurzamen erg uitdagend en interessant voor mij.

Mijn thesis die ik hier bij Ekwadraat mocht doen heb dan ook op dit gebied gedaan. Ik heb onderzocht hoe de warmte vraag van een wijk verduurzaamd kan worden doormiddel van zonthermie en een seizoensopslag.

Analytisch en Technisch

Ruud van Aart

Contactgegevens

Projecten

Blogs

1 juni 2022 13:51 Restwarmte in de SDE 2022
28 juni 2021 11:06 Productie van Bio-LNG wordt subsidiabel binnen de SDE-regeling
11 september 2020 09:01 Door SDE++ regeling meer mogelijkheden voor geothermie
11 augustus 2020 14:35 SDE++ regeling voor CO2 afvang en opslag
11 april 2020 12:40 Met nieuwe SDE++ regeling kan de grote industrie rendabel en met minder risico verduurzamen
6 maart 2020 09:25 Minister Wiebes verhoogt budget voorjaarsronde 2020 met € 2 miljard
28 januari 2020 17:23 SDE+ voorjaarsronde 2020
26 april 2019 13:47 Zonnewarmte van zonnecollectoren: de oplossing in de warmtetransitie?