Duurzaam nieuws

Blog 4: Roostervloer en mono-mestvergisting, gaat dit samen?

De noodzaak van dagvers

Bedrijven met een roostervloer hebben automatisch putten onder de stal voor mestopslag. Hierdoor is het erg lastig om dagverse mest in de vergister te pompen. Voor de biogasopbrengst van mest is het wel noodzakelijk om te werken met zo vers mogelijke mest aangezien in de mestopslag al een gedeelte van de organische stof wordt afgebroken. Hierdoor zal er een verminderde gasopbrengst zijn. Door de verminderde gasopbrengst is het minder snel rendabel om aan mono-mestvergisting te doen. Aangezien de winstgevendheid voornamelijk zit in de biogasopbrengst moet je meer mest vergisten. Waar je bij dagverse mest al wel een rendabele businesscase kan realiseren met 250 melkkoeien heb je bij een roostervloer, welke resulteert in niet dagverse mest, al snel 350 melkkoeien nodig.

Mogelijke oplossingen

Er zijn enkele oplossingen voor dit probleem. Zo zijn er verschillende aanbieders van rubberen matten die over de roosters geplaatst kunnen worden. Hierdoor kan alle verse mest in een opvangput achter verzameld worden waardoor verse mest vergist kan worden. Dit kost al snel €35,- per m2 wat voor een stal van een beetje formaat resulteert in een flinke investering. Daarnaast moeten muren in de putten geplaatst worden om te zorgen voor een dagvers gedeelte dat dagelijks verpompt kan worden naar de vergister. Bovenal moet gezorgd worden dat de putten gebruikt kunnen worden voor digestaat en dat de putten ook weer geleegd kunnen worden. Dit is al met al een forse extra investering waar rekening mee gehouden moet worden. Dit wil echter niet zeggen dat het geheel niet haalbaar is met een roostervloer. Wel is een grotere schaal benodigd of moeten er extra investeringen in de stal gedaan worden. Deze zaken in acht nemende zijn nog steeds haalbare businesscases mogelijk maar het wordt er wel lastiger door. De terugverdientijden lopen dan al snel terug richting de 10 jaar waardoor je je als ondernemer moet afvragen of je het risico dan aan wilt gaan.  

Tot slot is het goed om te weten dat er ook fikse investeringen benodigd kunnen zijn voor een grotere elektriciteitsaansluiting, aanpassingen aan het erf of externe mestopslag (hierover meer in een volgende blog).

Lees ook de vorige blog over mono-mestvergisting

adviesbureau energiebesparing