Energiehotspots Noord-Holland, Fryslân, Groningen

bundelen hun krachten

De ondertekening van een intentieverklaring begin maart vormde het startschot voor de verbinding van Noordelijke expertisecentra voor energie. Energiecampus Leeuwarden (Fryslân), Expertisecentrum Investa (vergassingstechnologie – Noord-Holland Noord) en Centre of Expertise Energy EnTranCe (Groningen) gaan een netwerk vormen. Daarmee verwachten de partijen effectiever te kunnen zijn in de (door)ontwikkeling van hun duurzame energieprojecten. De samenwerking zal openstaan voor passende partners, zoals bijvoorbeeld EmmTranCe en Groningen Seaports. New Energy Coalition, waarin de samenwerkende partijen als coalitiepartners al samenkomen, zal het proces begeleiden en faciliteren.

Bij de (door)ontwikkeling van de Energiecampus Leeuwarden (waar Ekwadraat gevestigd is) is sinds 2021 New Energy Coalition betrokken. Daarbij werd onder meer de verbinding gelegd naar andere -complementaire-ontwikkelingen in de regio, zoals die bij EnTranCe, Groningen Seaports, InVesta, Watercampus en de Dairy Campus. Dit om kennis en expertise in te brengen en mogelijk gezamenlijk een nationaal/internationaal project te formuleren om de ambities kracht bij te zetten. Voor nu is er in elk geval het voornemen vastgelegd in een intentieverklaring om de drie energiehotspots met elkaar te verbinden.

Over de partijen
Energiecampus Leeuwarden richt vooral op opschaling van nieuwe energietoepassingen in een (semi-) commerciële omgeving met opties voor flankerend onderzoek en onderwijs;

EnTranCe biedt een proeftuin voor innovatie, nieuw energie-ondernemerschap, -onderzoek en -onderwijs, inclusief bijhorende onderzoeksgroepen op economisch, technisch, sociaal en juridisch gebied, kennisinfrastructuur en accreditaties;

InVesta richt zich op het stimuleren en faciliteren van onderzoek, startups, toepassing en valorisatie van kennis op het vlak van thermochemische omzetting van (biogene) afvalstromen naar duurzame energiedragers zoals groene gassen, H2, biobrandstoffen en grondstoffen voor de chemie.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Vul onderstaand formulier in dan nemen wij contact met u op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik sta klaar om al uw vragen te beantwoorden"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie