Duurzaam nieuws

€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

Zon-PV

Voor zon-PV wordt vanaf nu onderscheid gemaakt tussen netto teruggeleverde elektriciteit en de elektriciteit die voor de meter is gebruikt. De subsidie voor zelfgebruikte elektriciteit ligt 1,7-2,5 cent per kWh lager. Hierdoor is het van belang om te kijken of de installatie financieel uit kan. Daarnaast gaan de basisbedragen van zon-PV naar beneden:

  • Groter dan 1 MW maximaal 10,7 cent per kWh;
  • Kleiner dan 1 MW maximaal 11,2 cent per kWh.

 

Geothermie

 

Door een andere berekening van de marktprijs wordt de SDE+ subsidie van grote warmteprojecten lager. Minister Wiebes is verder nog op zoek naar een betere systematiek om dit te berekenen.

Houtgestookte installaties

Voor ketels groter dan 5 MW wordt een staffel geïntroduceerd. Er kan een keuze gemaakt worden voor het aantal vollasturen tussen 3000 en 8500. Hoe minder vollasturen, des te hoger de vergoeding is per MWh. Daarnaast mag vergassing vanaf nu ook op B-hout zoals spaanplaat, geverfd hout of sloophout. Opvallend is dat bij houtgestookte installaties geen extra subsidie ontvangen wordt als er naast warmte ook stroom wordt opgewekt. Wel mag er in 2018 gebruik worden gemaakt van een gebruikte turbine.

Vergisting

Mono-vergisting wordt samengevoegd met de tender mono-vergisting. Het gebruik van 5% co-producten is niet meer toegestaan. Verder wordt grootschalige mono-vergisting samengevoegd met co-vergisting.

Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt een ‘open categorie’ geïntroduceerd. Zolang wordt aangetoond dat de productie met minimaal 25% wordt verhoogd, zijn er geen richtlijnen voor het gebruik van bepaalde technieken.

Wilt u SDE+ aanvragen? Neem contact op met een van onze adviseur. Kijk voor algemene informatie op onze pagina SDE-subsidie.

Klik hier voor de officiële kamerbrief.

Mit subsidie