Wijkuitvoeringsplan opstellen

Kies je voor een plan of kies je voor een proces?

Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is een nieuwe taak voor de gemeente. Hoewel elke wijk, elke buurt, elk gemeente uniek is zien we twee aandachtspunten die wij als Ekwadraat steeds weer tegenkomen. Enerzijds het scherp hebben van de voor jou juiste vraag: Wil je een plan of wil je een proces? Anderzijds: Waarover heb je regie en wat stel je vast als raad? In deze blog nemen je mee in waarom dit belangrijk is. En hoe jij als duurzaamheidsambtenaar jouw raad hierin kan meenemen.
 
Wat heb je bij de afronding van het opstellen van het wijkuitvoeringsplan (WUP) bereikt? Uit onze ervaring blijkt dat gemeenten deze vraag niet altijd direct kunnen beantwoorden. Maar als je het zelf nog niet goed weet, dan is het maken van een plan alleen al een zoektocht. Het is belangrijk om onderscheid te maken over waar je de focus op wilt hebben. Gaat het om het Wat en ben je klaar als je een plan hebt waarin de techniekrichting en het tijdspad zijn vastgelegd? Of gaat het om het Hoe dan waarbij je een WUP wilt gebruiken voor het ontwerpen van een goed proces. Een proces om beweging op gang te brengen. Een beweging waarbij bewoners steeds meer zelf hun eigen belang zien en zelf in actie komen. Een beweging die je kan borgen door richting en kaders mee te geven.
 
 
 

 

Een goed wijkuitvoeringsplan kan niet zonder eigenaarschap. Als bewoners geen eigenaarschap voelen, geen verantwoordelijkheid willen nemen dan gebeurt er niets. Ook al bied je een compleet ontzorgend aanbod gratis aan, als bewoners niet willen dan gebeurt er niets. Delen door 0 is 0!

Een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt met inwoners en andere stakeholders. Maar met het kiezen van een techniek en het vastleggen van de ambities komen de inwoners en de netbeheerder niet direct in beweging. Daarvoor zijn afstemming, vertrouwen in elkaar en het maken van duidelijke afspraken noodzakelijk. Wie heeft wat van wie op welke moment nodig. Bewoners moeten op tijd informatie hebben om de juiste keuze te maken als de Cv-ketel aan het einde van de levensduur is. Als gemeente wil je alert zijn op koppelkansen en weten wanneer het eventueel nodig is om aanpassingen te doen in de openbare ruime. Wat betekent dat voor vergunningen bijvoorbeeld? En wanneer moet een netbeheerder fysieke mensen leveren om het netwerk aan te passen? Als je weet wat de tijdshorizon is en wat de impact van besluiten is, dan kan elke stakeholder vanuit eigen rol en perspectief keuzes maken. Als je het zo bekijkt is het maken van een wijkuitvoeringsplan een noodzakelijke stap en het begin van een proces. Het proces van investeren in relaties.

 

Regie en rol van de raad

De energietransitie gaat door. Eigenaren/bewoners besluiten zelf wanneer en hoe zij van het aardgas af gaan. Je hebt dus niet voor 100% de regie. Maar je hebt als gemeente wel mensen en middelen nodig. Mensen en middelen om partijen te verbinden, faciliteren en regisseren. Je moet blijven communiceren. Je moet voldoende kennis hebben om randvoorwaarden te stellen aan partijen. Je moet dit als gemeente gedurende langere tijd kunnen borgen. Dit kan niet zonder de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft zowel een kader stellende - als een controlerende taak. Dit pleit ervoor om in het wijkuitvoeringsplan zowel kaders als een dashboard op te nemen.

Kaders om vast te leggen wat je belangrijk vindt als gemeente én bewoners. Een dashboard om aan te geven wat je als gemeente én bewoners belangrijk vindt om te volgen en op te sturen. Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen ook goed. Mocht het niet goed gaan dan weet je wat je als raad te doen staat:

 1. Analyseren of we nog het juiste doen
 2. Analyseren wat er nodig is om het goed te doen
 3. De keus maken om door te gaan, aanpassingen te doen of te stoppen
 

Inhoud wijkuitvoeringsplan

Voorbeeldvragen om kaders vast te leggen:

 • Welke techniekrichting of welke techniekrichting in ieder geval niet?
 • Welke kernwaarden zijn belangrijk en waarom (CO2 of aantal woningen aardgasvrij, Big Beng of langzaamaan, faciliteren van koplopers of vangnet voor achterblijvers)?
 • Wat zijn de gezamenlijke ambities van de uitvoerende partijen?
 • Welke (tussen)doelen moeten bereikt worden (door de gemeente) om als organisatie richting te blijven geven en consistent in beleid te zijn?

Belangrijke vragen om op te nemen in een dashboard:

 • Is er vertrouwen?
 • Is er beweging?
 • Welke resultaten zijn al behaald?
 • Stroken de gestelde (tussen)doelen met de kernwaarden?
 • Liggen we als gemeente op schema met wat wij moeten doen?
 • Besturen we effectief en hebben we blije ambtenaren (doen we de juiste dingen)?

Dit is hoe wij van een wijkuitvoeringsplan een wijkuitvoeringsproces maken. Wil je meer weten, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik schreef deze blog over WUP's als proces, wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein