Team

Sabrina Kouwenhoven

Hoe kan het wel? De uitdagingen in de energietransitie naar een fosielvrije toekomst zijn enorm. Dat weten we. De kansen zijn er ook. We gaan de komende jaren veel leren en ontwikkelen. Ik zet mij hiervoor in. Want er is geen back-up plan. Ik geloof erin dat het kan, een duurzame en leefbare toekomst. We komen hier alleen door samen te werken en dingen slim te combineren. Hiervoor zijn verbinders nodig, procesbegeleiders en mensen die 'doen'. Laten we uitproberen en van elkaar leren. Ik help graag.

Verbinden & Doen

Sabrina Kouwenhoven

Contactgegevens