Met SDE++ kan grote industrie verduurzamen

In de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) worden nieuwe technieken meegenomen die CO2-reductie in de grote industrie stimuleren. De SDE++ is er om de onrendabele top van investeringen in duurzaamheid af te dekken. Daardoor wordt het financieel rendabel voor de industrie om te verduurzamen. Daarnaast zorgt deze regeling ervoor dat een investering minder risico met zich mee brengt omdat de grote van de subsidie samenhangt met de inkomsten en/of vermeden kosten. Wanneer bijvoorbeeld de gasprijs daalt zullen de vermeden inkoopkosten van gas dalen, dit verschil zal dan opgevangen worden door een hoger subsidiebedrag.

Elektrische boiler

Door de toenemende productie van duurzame elektriciteit uit zon en wind ontstaan er steeds meer pieken op het elektriciteitsnet. Deze pieken moeten door netbeheerders over steeds grotere gebieden worden verspreid, waardoor grote investeringen nodig zijn in de bestaande elektrische infrastructuur. Opslag van elektriciteit tijdens piekmomenten is nog niet kosteneffectief. Met de inzet van de elektrische boiler (flexibele capaciteit) kunnen pieken in de productie van duurzame elektriciteit optimaal benut worden om warmte of stoom te produceren, als alternatief voor ketels die aardgas of olie gebruiken. Ondanks dat de prijs voor elektriciteit tijdens de piekmomenten laag is, heeft de elektrische boiler een onrendabele top die afgedekt kan worden door de nieuwe SDE++-regeling.

Grootschalige warmtepompen

In de industrie kan (rest)warmte beschikbaar zijn die een te lage temperatuur heeft voor het productieproces. Met een warmtepomp kan een temperatuurlift worden gecreëerd, waardoor warmte met een lage temperatuur kan worden opgewaardeerd naar een hoge temperatuur. Deze warmte zou anders weggekoeld of geloosd worden. De hogere temperatuur warmte kan vervolgens nuttig in het proces ingezet worden. Om deze ‘’gratis’’ warmte beschikbaar te maken, kan er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld een warmtepomp en warmtewisselaar. De onrendabele top van deze investeringen kan worden afgedekt met deze nieuwe SDE++ regeling.
 

Restwarmte

Industrieën en datacenters kunnen een overschot aan warmte hebben. Deze warmte wordt doorgaans weggekoeld of geloosd, maar zou ook kunnen worden ingezet voor het verwarmen van woningen, utiliteit, glastuinbouw of andere externe bedrijfsmatige processen. Het uitkoppelen, transporteren en het mogelijk boosten van de temperatuur van restwarmte, door gebruik te maken van een warmtepomp, brengt de nodige investeringen met zich mee. Ook is de waarde van de warmte die geleverd wordt afhankelijk van de kostprijs van een alternatief (bijvoorbeeld aardgas) en daarmee onzeker. De SDE++ regeling dekt de onrendabele top af voor deze investering en zorgt voor meer zekerheid over een periode van 15 jaar aangezien het subsidiebedrag gecorrigeerd wordt aan de hand van de daling/stijging van de kostprijs van aardgas.


Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken welke van deze nieuwe mogelijkheden of een van de vele andere (bestaande en nieuwe) mogelijkheden, interessant voor uw bedrijf zijn. Indien voldoende aanknopingspunten zijn voor SDE++ regeling ondersteunen wij u met de voorbereiding en indiening van de subsidieaanvraag. Tot slot kunnen we u ook begeleiden met de realisatie en exploitatie van uw project.
 

Heeft u vragen over of interesse in de nieuwe SDE++ regeling?

Neem dan contact op met ons subsidieteam via onderstaand contactformulier!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met al uw vragen over de SDE++ subsidie"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte