Miljoenennota 2022 - Extra budget voor klimaat

Miljoenennota 2022

Op Prinsjesdag is de miljoenennota uitgebracht en werd bekend dat er komend jaar extra wordt geïnvesteerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het pakket is gericht op uitvoering van het Urgenda-vonnis, emissiereductie te realiseren binnen bedrijven en om te werken aan de energie-infrastructuur van de toekomst. De € 6,8 miljard die wordt ingezet komt bovenop het reeds bestaande klimaatbeleid van Nederland. Dit geld wordt met name ingezet om bedrijven te verduurzamen. Hier vallen milieuvriendelijke investeringen en het stimuleren van duurzame energieproductie onder. Daarnaast worden particulieren gestimuleerd om bedrijfsvriendelijke investeringen te doen. Zij kunnen bijvoorbeeld geld krijgen voor het aanschaffen van een elektrische auto of het isoleren van hun huis.
 

De verdeling van het budget
 

Verhoging budget duurzame energieproductie en CO2-reductie met € 3 miljard

Het grootste gedeelte van het extra budget gaat naar een verhoging van de SDE++ in 2022. Het kabinet reserveert hiervoor in totaal € 3 miljard, waarmee duurzame energie en andere CO2-uitstoot reducerende technieken worden gesubsidieerd. Met het verhogen van dit budget wordt er met meerdere technologieën bijgedragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie. Naast de ophoging van het SDE++ budget wordt er vanaf 2022 beoogd om een effectieve stimulering van verschillende technologieën te borgen, zonder dat technologieën worden uitgesloten. Aankomende tijd zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd die vanaf 2023 zullen gelden. Zo wordt het plafond voor CCS binnen SDE van 7,2 Mton met maximaal 2,5 Mton verhoogd. Dit plafond wordt zo vastgesteld dat substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte. Het plafond zal hernieuwbare elektriciteit ongewijzigd blijven.

€ 1,3 miljard voor energie-infrastructuur op het gebied van waterstof en warmte

Van dit bedrag wordt 750 miljoen euro ingezet voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt. Deze backbone is nodig om in de toekomst waterstof op grote schaal in te transporteren binnen Nederland en naar omliggende landen. Daarnaast wordt 223 miljoen euro ingezet om ervoor te zorgen dat het bestaande klimaatbeleid op tempo blijft.

€ 1,5 miljard voor verduurzaming gebouwde omgeving en uitbreiding en verbreding energiebesparingsplicht

Aankomend jaar worden de subsidiepercentages voor de fiscale regelingen die milieuvriendelijke investeringen subsidiëren, de MIA/VAMIL, verhoogd. Daarnaast wordt er tijdelijk extra budget beschikbaar gesteld voor de periode 2022-2024 en wordt er € 600 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van nul-emissievoertuigen. Daarboven wordt € 203 miljoen uitgetrokken voor bedrijven die op korte termijn broeikasgassen reduceren. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitrol van walstroom voor zeeschepen en havens, de regeling circulaire ketenprojecten en de maatwerksubsidie CO2-levering glastuinbouw. Bijkomend wordt de energiebesparingsplicht aankomend jaar uitgebreid Waar tot nu toe (ETS-) bedrijven buiten de verplichting vielen, vallen zij hier vanaf aankomend jaar wel onder.


Verduurzaming voor particulieren en mkb-bedrijven

De overheid subsidieert consumenten die duurzame keuzes maken. Zo ontvangen zij bijvoorbeeld een tegemoetkoming van € 1.000 tot € 2.100 voor de aanschaf van een hybride warmtepomp, wordt er stimulering van elektrische auto’s aangeboden en helpt het kabinet bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren.

Benieuwd wat de miljoenennota voor jouw bedrijf kan betekenen?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen naar aanleiding van mijn blog? Stel ze dan gerust via het contactformulier of aan mij!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager