Team

Albert Jan van der Wal

De energietransitie waar we ons in begeven vraagt om meer dan platweg een grote hoeveelheid windmolens en zonnepanelen installeren. Het netwerk is op veel plaatsen overbelast, het politieke klimaat zwabbert en de economie staat door hoge inflatie onder druk. Tegelijkertijd liggen er scherpe doelstellingen op mondiaal niveau waarbinnen wij als Nederland, als dichtbevolkt land, ons steentje moeten en (gelukkig) kunnen bijdragen. Deze tijd vraagt om aanpakken en doortastend handelen! De tijden van eindeloos polderen zijn voorbij. Gedreven door groeiende hoeveelheid kennis, slimme processen en (technische) oplossingen helpen wij bij het verbinden van overheden, sectoren en bedrijven om de energietransitie optimaal door te voeren. De beslissingen die we met elkaar vandaag nemen om onze omgeving duurzaam te veranderen (transitie) hebben direct impact op de wereld van morgen en die van onze volgende generatie. Het verschil kunnen en mogen maken was nog nooit zo belangrijk als nu.

Met ervaring in waterkracht, (kleinschalige) windenergie en zonne-energie, heb ik een brede achtergrond met betrekking tot duurzame technologie. Ik beschouw mijzelf als een aanpakker/jager en verbinder die doelgericht is en focust op de relatie voor de lange termijn. We hebben elkaar nodig en gaan samen de route naar een duurzame toekomst afleggen.

Open en Doortastend

Albert Jan van der Wal

Contactgegevens

Blogs

30 juni 2023 13:34 SON2023 subsidie provincie Noord-Holland
29 augustus 2022 16:35 Het Rijk subsidieert verduurzaming maatschappelijk vastgoed
23 september 2021 13:20 Subsidieregeling verduurzaming MKB
22 september 2021 13:43 Miljoenennota 2022 - Extra budget voor klimaat
7 september 2021 15:54 Win een gratis CO2-footprint incl. reductiemaatregelen!
18 december 2020 10:34 Subsidiemogelijkheden innovatie en ontwikkeling mkb in Noord-Nederland